Den_05_261

VŘ: Primář/ka Oddělení gynekologické onkologie MOÚ

Ředitel MOÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Primář/ka Oddělení gynekologické onkologie
 
Odborné požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací
 • specializovaná způsobilost v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • atestace z klinické onkologie výhodou,
 • dosažená vědecká hodnost (Ph.D.),
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost.
Pozice:
 • Primář/ka Oddělení gynekologické onkologie
Pracoviště:
 • MOÚ
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 

Návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

 • zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů),
 • indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 • plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce.
Dále požadujeme:
 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.
   
Externí uchazeči:

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. 

Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště:

 • Ing. Leona Novotná 
 • T 543 134 103
Bližší informace o pozici podá:

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ  konec listopadu / začátek prosince 2021.

 • Nástup na pozici je plánován nejpozději od ledna 2022.
Zaslání přihlášky:

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 14. listopadu 2021 (včetně). Písemné přihlášky označte
„VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení gynekologické onkologie“ a zašlete na adresu:

Elektronické i písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE“ a zašlete na jednu z adres:

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím