Den_11_LETECKE_001

VŘ - Primář/ka Bronchoskopického centra MOÚ

Ředitel MOÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  primáře/primářky Bronchoskopického centra.
 
Odborné požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru Pneumologie a ftizeologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • atestace z klinické onkologie nebo interního lékařství výhodou,
 • dosažená vědecká hodnost (Ph.D.),
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost
 • zkušenost s vedením zdravotnického provozu,
 • licence k výkonu rigidní bronchoskopie,
 • zkušenost s pokročilými bronchoskopickými technikami (EBUS, REBUS, kryobiopsie, atd.) a intervenční bronchoskopie (laser, kauter, použití stentů).
Pozice:
 • Primář/ka Bronchoskopického centra
Pracoviště:
 • MOÚ
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 

Návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

 • zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů),
 • indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 • plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce
   
Dále požadujeme:
 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve).

 

Externí uchazeči:

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. 

Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště:

 • Ing. Leona Novotná 
 • T 543 134 103
Bližší informace o pozici podá:

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ  od 8. do 13. 12. 2021.

 • Nástup na pozici je plánován nejpozději od března 2022.
Zaslání přihlášky:

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 3. 12. 2021 (včetně).

Elektronické i písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA BRONCHOSPICKÉ CENTRUM“ a zašlete na jednu z adres:

 

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Vážení pacienti,

od 24. 11. byl z důvodu epidemické situace zastaven chod Centra prevence MOÚ. Zrušení prohlídek se týká pacientů, kteří byli objednáni k placené  preventivní prohlídce. Všem pacientům, kterým byla prohlídka zrušena, byla zaslána SMS.

Pacientům, kteří jsou objednáni ke screeningovému (např. kolorektální screenig, mamograf) nebo ultrazvukovému vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění, se termín neruší.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím