Den_11_LETECKE_006

VŘ: MANAŽER/KA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

MANAŽER/KA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

 

Charakteristika pracovní pozice:

Manažer/ka kybernetické bezpečnosti zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu.

Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci, z platné legislativy
(zejména zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 82/2018 Sb., a dalších souvisejících předpisů) a navazujících předpisů vztahujících se k organizaci, jestliže na základě příslušné legislativy vznikají organizaci právní povinnosti.

 

Pracovní činnosti:

 • odpovědnost za řízení programů a komplexních projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech jejich fázích,
 • řízení prací při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů k řízení bezpečnosti informací,
 • vedení a spolurozhodování o časových a finančních plánech realizace programů k řízení bezpečnosti informací,
 • koordinace postupů v programech a komplexních projektech k řízení bezpečnosti informací,
 • vypracování metodiky pro identifikaci, hodnocení, evidenci a zabezpečení aktiv a metodiky řízení rizik,
 • řízení projektových týmů k řízení bezpečnosti informací,
 • vedení a spolurozhodování ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací,
 • pravidelný reporting a komunikace s vrcholovým vedením povinné osoby,
 • předkládání zpráv o hodnocení aktiv a rizik, plánu zvládání rizik a prohlášení
  o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti,
 • poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT,
 • komunikace s GovCERT/CSIRT a podílení se na procesu řízení rizik,
 • koordinace řízení a reportu incidentů a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření,
 • řízení hlavní komunikace v programech a komplexních projektech,
 • vedení a spolurozhodování při řízení kvality programů a komplexních projektů,
 • vedení a spolurozhodování při řízení změn v programech a komplexních projektech,
 • vrcholová kontrola výstupů z programů a komplexních projektů a jejich akceptace zúčastněnými stranami,
 • vrcholová kontrola kompletní dokumentace programů a komplexních projektů,
 • spolurozhodování při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow souvisejících s řízením bezpečnosti informací,
 • komunikace a spolupráce s NÚKIB pro zajištění kybernetické bezpečnosti a řešení bezpečnostních incidentů,
 • informování a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, popřípadě zajišťování školení,
 • spolupráce s Oddělením informatiky při hodnocení aktiv a při řízení procesů v případě kybernetického útoku,
 • možnost výkonu i funkce architekta kybernetické bezpečnosti,
 • vyhodnocování rizik kybernetické bezpečnosti prostřednictvím aktiv hodnotící provoz.

 

Požadavky:

 • vzdělání v oboru IT, právo, popř. technické obory,
 • alespoň 3 roky praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti nebo absolvování studia na vysoké škole v magisterském studijním programu a alespoň 1 rok praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti,
 • dobrá orientace v klíčových principech řízení projektu a v legislativě, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • dobrá schopnost všestranné komunikace, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rozhodovací schopnosti,
 • ochota se trvale vzdělávat,
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti,
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni,
 • manažerské schopnosti.

 

Nabízíme:

 • pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně,
 • pružnou pracovní dobu, možnost občasné práce v režimu Home Office,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění),
 • možnost mimořádné a cílové odměny,
 • příležitost k realizaci procesu nastavení kybernetické bezpečnosti v Masarykově onkologickém ústavu,
 • moderní pracovní prostředí a technologie na mezinárodní úrovni,
 • široké spektrum benefitů.

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

 

Přihláška do výběrového řízení:

Elektronické přihlášky ve formě motivačního dopisu doloženého profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a koncepcí základních cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti můžete zasílat do 4. února 2023.

 

Předpokládaný termín výběrového řízení je v průběhu února.

 

Bližší informace o druhu práce podá: Ing. Eva Konečná, vedoucí Oddělení informatiky, tel. č. +420 543 135 104, e-mail: [obfuscate_1_|106|102|107|92|94|109|88|61|100|106|116|37|96|113]

 

 

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...