Den_11_LETECKE_006

VEDOUCÍ CENTRA KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ / TISKOVÝ(Á) MLUVČÍ

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

VEDOUCÍ CENTRA KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ / TISKOVÝ(Á) MLUVČÍ

 

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměření na komunikaci, marketing, sociální studia, žurnalistiku apod.),
 • min. 2 roky praxe na redaktorské pozici v hromadných sdělovacích prostředcích nebo v odborném tisku, event. na pozici tisková(ý) mluvčí, případně manažer(ka) marketingu (zkušenosti z oblasti zdravotnictví nebo akademického prostředí výhodou),
 • praxe ve vedoucí pozici výhodou.

 

Požadované obecné předpoklady:

 • vynikající písemný a mluvený projev (správná výslovnost, spisovná čeština),
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce,
 • publicistické schopnosti a prezentační dovednosti,
 • samostatnost, kreativita, strategické myšlení,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • pokročilá znalost práce na PC a použití produktů Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint  apod.,
 • zkušenost s administrací a obsahovou správou webu,
 • zkušenost s vedením sociálních médií,
 • znalost webové analytiky (např. Google Analytics) výhodou,
 • zkušenost s tvorbou obsahu (obsahový marketing, copywriting),
 • základní znalost zdravotnické a další relevantní legislativy výhodou,
 • zkušenost s pořádáním událostí a veřejných akcí výhodou,
 • časová flexibilita.

 

Předpokládaná náplň práce:

 • role tiskové(ho) mluvčí, zajištění a řízení komunikace s médii,
 • vedení Centra komunikace s veřejností, jeho zaměstnanců a činností,
 • zpracování článků a tiskových zpráv,
 • monitoring médií, včetně sociálních medií, analýza informačních databází,
 • redakce webu a správa sociálních médií (návrh a tvorba obsahu),
 • vedení a správa interních komunikačních kanálů sloužících k pravidelnému informování zaměstnanců a klientů,
 • spolupráce s vedením při tvorbě komunikační strategie,
 • koordinace zajištění tvorby propagačních a informačních materiálů, projektů a kampaní (např. orientovaných na oblast prevence) a vyhodnocování jejich efektivity,
 • implementace jednotného vizuálního stylu,
 • spolupráce s interními i externími subjekty v oblasti komunikace,
 • týdenní pracovní doba 40 hodin.

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • návrh (vize) koncepce řízení a činnosti Centra komunikace s veřejností (CKV) s výhledem na 2 roky (max. 2 strany A4 textu, možnost doplnit krátkou prezentací v PowerPointu),
 • profesní životopis s přehledem praxe,
 • motivační dopis (max. 1 strana A4),
 • prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (povinné pro uchazeče narozené před datem 1.12.1971).

 

Nabízíme:

 • zaměstnání v prestižním zdravotnickém zařízení v Brně,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou - odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění, osobní ohodnocení, odměny – dle zkušeností a praxe,
 • široké spektrum benefitů - viz níže,
 • 5 týdnů dovolené + sick days,
 • nástup dle dohody.

 

Další informace poskytne:  Vedoucí Odboru Kanceláře ředitele: Mgr. Bc. David Gurník, tel.: 736 183 959, e-mail: [obfuscate_1_|99|88|114|101|93|45|94|113|110|103|104|98|60|105|104|116|37|95|118].

 

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční po ukončení sběru přihlášek. 

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 23. března 2023. Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče (viz níže). Popř. je možné zaslat přihlášku písemnou formou na adresu: 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

RNDr. Olga Jánská

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ Vedoucí CKV - TISKOVÝ MLUVČÍ MOÚ".

 

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ, v případě nepřijetí do pracovního poměru, a to pro účely dalšího (i opakovaného) oslovování Masarykovým onkologickým ústavem, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...