• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Vaše podněty a připomínky

  Napište nám Vaše návrhy nebo připomínky.

   
   
  Vaše náměty a připomínky
  *
  *
  * Stisknutím tlačítka "Odeslat" souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Masarykovým onkologickým ústavem, se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Česká republika, IČ: 00209805 (dále jen „MOÚ“), jako správcem osobních údajů. V souladu s § 5 zákona budou všechny osobní údaje uvedené ve formuláři  zpracovávány výhradně pro účely řešení Vámi podaného podnětu nebo připomínky.  

  Souhlas uděluji dobrovolně pro všechny mé osobní údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu. Udělením souhlasu potvrzuji, že jsem se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a a že všechny mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv podle §§ 11, 12 a 21 zákona.

  Poučení o právech obsažených v §§ 11, 12 a 21 zákona

  1.     Požádáte-li o informaci ohledně zpracování osobních údajů správce osobních údajů, je Vám tento správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

  A. účelu zpracování osobních údajů;

  B. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

  C. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;

  D. příjemci, případně kategoriích příjemců.

  Správce má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  2.     Máte rovněž právo:

  A. na přístup k osobním údajům;

  B. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému správci (MOÚ), jehož se odvolání týká.

  3.     Pokud se domníváte, že správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  I. požádat správce o vysvětlení;

  II. požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

   
  Jméno PhDr. Zuzana Joukalová
  E-mail joukalova@mou.cz
  Telefon 543134300
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ