• Menu Menu
 • CZ EN
 •  

  ÚSEK RADIAČNÍ OCHRANY (ÚsRO)

  Cílem činnosti ÚsRO v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) je zajistit při splnění všech legislativních požadavků účinnou radiační ochranu jak u radiačních pracovníků při jejich práci se zdroji ionizujícího záření, tak i ostatním pracovníkům, kteří se při svých činnostech pohybují ve vymezených prostorách, ve kterých se zdroje záření nacházejí. V oblasti diagnostické a léčebné péče v MOÚ zabezpečuje ÚsRO co nejlepší optimalizaci radiační ochrany pacientů a ostatních obyvatel na pracovištích radiologie, radioterapie, nukleární medicíny a dalších, které v MOÚ využívají ke své pracovní nebo výzkumné činnosti zdroje ionizujícího záření.

  více »

  Přístrojové vybavení:

  Přístrojové vybavení pro měření ionizujícího záření (jednoúčelová měřidla rozptýleného záření, osobní dozimetrie) jsou dislokována na jednotlivých pracovištích se zdroji záření a jsou v inventarizaci těchto pracovišť.

  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  ÚsRO je rozmístěn v MOÚ personálně decentralizovaně podle potřeb pracovišť se zdroji ionizujícího záření. K tomu jsou na těchto pracovištích vytvořeny potřebné pracovní a skladovací prostory.

   
   

  Pracovní doba

  6:00 - 15:30 v pracovní dny

   

  Kontaktní informace

  Informace o radiační ochraně v MOÚ při práci se zdroji ionizujícího záření (tj. RTG záření, vysokoenergetické fotonové nebo elektronové záření nebo ionizující záření uzavřených či otevřených radionuklidů) poskytují jednotlivý pracovníci ÚsRO v návaznosti na svá pracoviště.

  Vedení pracoviště

  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

  • E-mail:
  • Telefon: 543134102
  • Telefon: 543134103

  Zaměstnanci

  Ing. Jiří Bartl

  • E-mail:
  • Telefon: 543131304

  RNDr. Radka Bartlová

  • E-mail:
  • Telefon: 543136560

  Bc. Miloš Glatzner

  • E-mail:
  • Telefon: 543136029
  • Telefon: 543136005

  PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

  • E-mail:
  • Telefon: 543136500

  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

  • E-mail:
  • Telefon: 543134102
  • Telefon: 543134103
   

  Další informace

  Působnost ÚsRO MOÚ je zaměřena do těchto hlavních oblastí:

  a) Uplatňování požadavků radiační ochrany v radiologii, radioterapii, nukleární medicíně a dalších pracovištích MOÚ, která využívají ionizující záření:

  • při prosazování koncepce radiační ochrany na těchto pracovištích se zdroji ionizujícího záření
  • při zavádění a realizaci systému kvality v rámci jednotlivých činností radiační ochrany v oblastech, souvisejících s využíváním ionizujícího záření
  • v odborném dohledu při výběru přístrojového vybavení pracovišť, zajišťování služeb a v dalších oblastech, souvisejících s využíváním ionizujícího záření

  b) Koordinace organizačně administrativních a odborných činností, souvisejících s radiační ochranou při dodržování zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon):

  • při správě agendy, vyplývající z požadavků Atomového zákona
  • v odborné podpoře statutárního orgánu - držitele povolení pro práci se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k jiným organizačním subjektům, činným v oblasti radiační ochrany (SÚJB, SÚRO,…)
  • při vedení centrální evidence a dokumentace zdrojů ionizujícího záření, pracovníků se zdroji, jaderných materiálů a jaderných odpadů
  • při vedení dokumentace, která souvisí se zaváděním a realizací systému kvality pro oblast řízení a práci se zdroji ionizujícího záření
  • při vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, fyzické ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí
  • v organizačním zajišťování zkoušek na zdrojích ionizujícího záření dle Atomového zákona

  c) Zajišťování vzdělávání a odborné přípravy fyzických osob, pracujících v MOÚ se zdroji ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany

  d) Optimální využívání lidských a materiálních zdrojů v oblasti personálně-technické podpory pracovišť se zdroji ionizující záření v MOÚ:

  • organizace a společné využívání dozimetrické a měřící techniky
  • koordinace a vzájemná zastupitelnost pracovníků ÚsRO na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v MOÚ
   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 7. prosince 2017 0:05. Za správnost obsahu odpovídá RNDr. Radka Bartlová.
  Jméno RNDr. Radka Bartlová
  E-mail bartlova@mou.cz
  Telefon 543136560
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ