• Ovládací panel Ovládací panel
  • CZ   EN
  •  

    ÚSEK RADIAČNÍ OCHRANY (ÚsRO)

    Cílem činnosti ÚsRO v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) je zajistit při splnění všech legislativních požadavků účinnou radiační ochranu jak u radiačních pracovníků při jejich práci se zdroji ionizujícího záření, tak i ostatním pracovníkům, kteří se při svých činnostech pohybují ve vymezených prostorách, ve kterých se zdroje záření nacházejí. V oblasti diagnostické a léčebné péče v MOÚ zabezpečuje ÚsRO co nejlepší optimalizaci radiační ochrany pacientů a ostatních obyvatel na pracovištích radiologie, radioterapie, nukleární medicíny a dalších, které v MOÚ využívají ke své pracovní nebo výzkumné činnosti zdroje ionizujícího záření.

    více »

    Přístrojové vybavení:

    Přístrojové vybavení pro měření ionizujícího záření (jednoúčelová měřidla rozptýleného záření, osobní dozimetrie) jsou dislokována na jednotlivých pracovištích se zdroji záření a jsou v inventarizaci těchto pracovišť.

    • Rychlá volba:
     

    Kde najdete naše pracoviště

    ÚsRO je rozmístěn v MOÚ personálně decentralizovaně podle potřeb pracovišť se zdroji ionizujícího záření. K tomu jsou na těchto pracovištích vytvořeny potřebné pracovní a skladovací prostory.

     
     

    Pracovní doba

    6:00 - 15:30 v pracovní dny

     

    Kontaktní informace

    Informace o radiační ochraně v MOÚ při práci se zdroji ionizujícího záření (tj. RTG záření, vysokoenergetické fotonové nebo elektronové záření nebo ionizující záření uzavřených či otevřených radionuklidů) poskytují jednotlivý pracovníci ÚsRO v návaznosti na svá pracoviště.

    Vedení pracoviště

    prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

    • E-mail:
    • Telefon: 543134102
    • Telefon: 543134103

    Zaměstnanci

    Ing. Jiří Bartl

    • E-mail:
    • Telefon: 543131304

    RNDr. Radka Bartlová

    • E-mail:
    • Telefon: 543136560

    Bc. Miloš Glatzner

    • E-mail:
    • Telefon: 543136029
    • Telefon: 543136005

    PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

    • E-mail:
    • Telefon: 543136500

    Mgr. Filip Trčka, Ph.D.

    • E-mail:
    • Telefon: 543133309
    • Telefon: 543133326

    prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

    • E-mail:
    • Telefon: 543134102
    • Telefon: 543134103
     

    Další informace

    Působnost ÚsRO MOÚ je zaměřena do těchto hlavních oblastí:

    a) Uplatňování požadavků radiační ochrany v radiologii, radioterapii, nukleární medicíně a dalších pracovištích MOÚ, která využívají ionizující záření:

    • při prosazování koncepce radiační ochrany na těchto pracovištích se zdroji ionizujícího záření
    • při zavádění a realizaci systému kvality v rámci jednotlivých činností radiační ochrany v oblastech, souvisejících s využíváním ionizujícího záření
    • v odborném dohledu při výběru přístrojového vybavení pracovišť, zajišťování služeb a v dalších oblastech, souvisejících s využíváním ionizujícího záření

    b) Koordinace organizačně administrativních a odborných činností, souvisejících s radiační ochranou při dodržování zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon):

    • při správě agendy, vyplývající z požadavků Atomového zákona
    • v odborné podpoře statutárního orgánu - držitele povolení pro práci se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k jiným organizačním subjektům, činným v oblasti radiační ochrany (SÚJB, SÚRO,…)
    • při vedení centrální evidence a dokumentace zdrojů ionizujícího záření, pracovníků se zdroji, jaderných materiálů a jaderných odpadů
    • při vedení dokumentace, která souvisí se zaváděním a realizací systému kvality pro oblast řízení a práci se zdroji ionizujícího záření
    • při vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, fyzické ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí
    • v organizačním zajišťování zkoušek na zdrojích ionizujícího záření dle Atomového zákona

    c) Zajišťování vzdělávání a odborné přípravy fyzických osob, pracujících v MOÚ se zdroji ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany

    d) Optimální využívání lidských a materiálních zdrojů v oblasti personálně-technické podpory pracovišť se zdroji ionizující záření v MOÚ:

    • organizace a společné využívání dozimetrické a měřící techniky
    • koordinace a vzájemná zastupitelnost pracovníků ÚsRO na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v MOÚ
     
    Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 7. prosince 2017 0:05. Za správnost obsahu odpovídá RNDr. Radka Bartlová.
    Jméno RNDr. Radka Bartlová
    E-mail bartlova@mou.cz
    Telefon 543136560
    *
    *
    *
     
     

    Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

    *
    *
    *
    *
    * Ochrana proti robotům

    Odkazy pro zaměstnance MOÚ