• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  TÝM PRO NÁDORY HLAVY A KRKU

   

  Náš multidisciplinární tým tvoří erudovaní odborníci.

  Nabízíme nejmodernější postupy léčby nádorů hlavy a krku, včetně:

  1. chirurgie - zajištění kompletního spektra výkonů od diagnostických přes resekční, včetně salvage chirurgie i v mezioborové spolupráci s plastickým chirurgem, neurochirurgem, očním chirurgem nebo jinou specializací, dle potřeby daného pacienta. Provádíme i paliativní chirurgické výkony.
  2. radiační onkologie využívá v léčbě nádorů hlavy a krku nejmodernějších metod léčby zářením – IMRT a IGRT. IMRT- radioterapie modulovaným svazkem umožňuje navýšení dávky do nádoru s cílem vyléčení a současně snížení dávky do okolní zdravé tkáně.  IGRT – radioterapie řízená obrazem je zatím nejpřesnější metoda používaná k ověření a řízení polohy pacienta před nebo v průběhu ozařování. Radioterapie je aplikována na pracovištích Zevní radioterapie I Masarykova onkologického ústavu a Zevní radioterapie II v areálu FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53. Obě pracoviště jsou vybavena technologiemi IMRT i IGRT.
  3. aplikace nových protinádorových léčiv a tzv. cílené terapie (biologická léčba)
  4. možnosti zařazení do klinických studií a získání šance na léčbu nejmodernějšími léčivy 
  5. poskytujeme odborné poradenství v oblasti výživy, jejíž zajištění je nejenom po dobu léčby pacienta, ale i v době rekonvalescence, velmi důležitou součástí komplexní léčby pacienta.

   

  Komplexní léčba nádorů hlavy a krku je založena na týmové spolupráci celé řady lékařských profesí, zejména otorinolaryngologů, radiodiagnostiků, radiačních a klinických onkologů, chirurgů a patologů. Správná volba a načasování jednotlivých léčebných modalit - chirurgie, radioterapie, chemoterapie a cílené terapie ovlivňuje celkový výsledek léčby, a proto stanovení tohoto postupu bývá provedeno v rámci multioborových indikačních komisích.
  O léčbě konkrétního pacienta u nás tedy nerozhoduje jednotlivec, ale vždy několik lékařů různých odborností, kteří se problematikou malignit nádorů hlavy a krku dlouhodobě zabývají. Tyto komise zasedají pravidelně 1× týdně, a to ve středu ve 13.30 hod. na Klinice otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN u sv. Anny v Brně a vždy v pondělí ve 14.00 hod. na ORL oddělení FN Brno. Taková organizace práce a vysoké počty léčených pacientů nám poskytují důležitou erudici a dávají předpoklad úspěšnosti léčby. 

  Chirurgická část komplexní léčby je zajištována na Klinice otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN u sv. Anny v Brně, na ORL oddělení a Klinice ústní a čelistní chirurgie FN Brno.  V Masarykově onkologickém ústavu je poskytována léčba zářením, chemoterapie, cílená léčba a podpůrná terapie.


  Mimo léčbu pacientů se zabýváme rovněž výzkumem. Členové našeho týmu řeší resortní výzkumné projekty Ministerstva zdravotnictví ČR, jsou zapojeni i do mezinárodních výzkumných programů. Publikujeme jak v českých, tak zahraničních časopisech.

   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 8. prosince 2016 14:23. Za správnost obsahu odpovídá MUDr. Renata Červená.
  Jméno MUDr. Renata Červená
  E-mail cervena@mou.cz
  Telefon 543131188
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ