V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: od 1. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod pouze v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení roušky. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou od 19. 9. 2020 zakázány.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Stop dekubitům

  Stop dekubitům
   
   

  Zveme vás na akci, kterou MOÚ připravil ke Světovému dni Stop dekubitům.

  Dekubity jsou různě rozsáhlé rány, vznikající především u dlouhodobě ležících pacientů, vyvolané lokálním tlakem na kůži. Vznikají většinou v místech kde je mezi kostí a kožním povrchem těla jen malá vrstva tukové nebo svalové tkáně. I pro současnou pokrokovou medicínu jsou proleženiny vážným problémem, protože se komplikovaně hojí a mohou být bránou vstupu infekce do těla.

  Dekubity trpí až 20 % pacientů v evropských nemocnicích, údaje z domácí péče nejsou známé. Na léčbu proleženin vynakládají zdravotní systémy v Evropě téměř čtyři procenta ročního rozpočtu. V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence.

  Proto evropský poradní panel pro otázky proleženin EPUAP každoročně pořádá světový den s názvem „Stop dekubitům“. Letos (2019) byl tento den stanoven na 21. listopad. (Organizace EPUAP vznikla před 20 lety v Londýně s cílem propojit zdravotní praxi, výzkum, osvětu a politickou sféru pro společnou podporu prevence dekubitů.)

  V Masarykově onkologickém ústavu v Brně se problematikou vzniku dekubitů zabýváme dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro prevenci dekubitů a ošetřování nehojících se ran, který se zaměřuje nazavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

  Jak si MOÚ tento světový den připomene?

  Masarykův onkologický ústav se připojil k světovému dni „ STOP dekubitům“ pořádáním osvětové akce určené pro pečující osoby a laickou veřejnost.

  V úterý 19. listopadu od 8:30 do 12:00 hodin na dvou stanovištích

  - v Masarykově a Švejdově pavilonu.

   

  V Masarykově pavilonu najdete stanoviště v přízemí vedle busty T. G. Masaryka a ve Švejdově pavilonu ve 2. patře naproti Centrální evidenci. Všeobecné sestry specialistky představí širokou škálu vhodných prostředků k prevenci proleženin. Nebudou chybět praktické ukázky správného polohování s pomocí antidekubitních pomůcek, k dispozici bude ochutnávka doplňků stravy a prostředky na péči o pokožku. Zájemcům budou také poskytnuty tištěné informační materiály zaměřené na účinnou prevenci proleženin.

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru