V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: od 1. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod pouze v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení roušky. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou od 19. 9. 2020 zakázány.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  REGIONÁLNÍ CENTRUM APLIKOVANÉ MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGIE (RECAMO)

  Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) představuje moderní výzkumné centrum v oblasti nádorové biologie.

  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  • Centrum naleznete v dolní části areálu MOÚ v Morávkově pavilonu.
   
   
   

  Ordinační doba

   

  Kontaktní informace

  Domovská stránka RECAMO:

   

  Vedení pracoviště

  RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  vědecký ředitel RECAMO, vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133300

  doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133306
  • Telefon: 543133321
  • Telefon: 543133323

  Philip John Coates, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133302

  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133303
  • Telefon: 543133328
  • Telefon: 543133320

  MUDr. Petr Müller, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133301
  • Telefon: 543133326

  Mgr. Bc. Filip Zavadil Kokáš, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133308

  Zaměstnanci

  Philip John Coates, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133302

  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133303
  • Telefon: 543133328
  • Telefon: 543133320

  doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133306
  • Telefon: 543133321
  • Telefon: 543133323

  MUDr. Petr Müller, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133301
  • Telefon: 543133326

  RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  vědecký ředitel RECAMO, vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133300

  Mgr. Bc. Filip Zavadil Kokáš, Ph.D.

  vedoucí výzkumné skupiny

  • E-mail:
  • Telefon: 543133308
   

  Další informace

  Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) představuje moderní výzkumné centrum v oblasti nádorové biologie. Tvoří jej tým českých a zahraničních výzkumných pracovníků pracujících v rámci pracoviště vybaveného nejmodernějšími technologiemi pro výzkum nových biomarkerů nádorů (indikátorů biologického stavu) významných pro diagnózu a prognózu, monitorování a léčbu nádorových onemocnění. RECAMO si klade za cíl uplatnit výsledky základního výzkumu definovaných oblastí nádorové biologie v klinické praxi a tím zkvalitnit péči o pacienta zavedením nových terapeutických přístupů. Věnuje se širokému rozmezí aktivit výzkumu v oblastech nádorové biologie a patologie, regulace buněčné proliferace, příčiny vzniku a vývoje nádorového onemocnění či buněčné odpovědi na vnější poškození.

  Centrum RECAMO bylo vytvořeno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky cestou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) (v rámci projektu číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0101) v letech 2010-2014, v letech 2015-2019 pak bylo podporováno projektem RECAMO2020 (reg. č. LO1413) v rámci Národního programu udržitelnosti I Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

   

  PROJEKTY ŘEŠENÉ NA PRACOVIŠTI:

   

  Evropský fond pro regionální rozvoj, OPVVV, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868; 2018-2023

  Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH).

  Spoluřešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

   

  GAČR 18-23773Y; 2018-2020

  Interferonem indukované transmembránové proteiny jako potenciální cíle protinádorové léčby.

  Řešitel: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

   

  AZV NV18-03-00339; 2018-2021  

  Predikce odpovědi na léčbu checkpoint inhibitory na základě stanovení komplexní molekulární charakteristiky a imunoprofilu solidních nádorů.

  Řešitel: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

   

  GAČR 19-03796S; 2019-2021

  Mechanismy stresové odpovědi nádorových buněk.

  Řešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

   

  GAČR 19-02014S; 2019-2021

  Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu ve vztahu k expresi proteinu anterior gradient 2.

  Řešitel: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

   

  GAČR 19-06530S; 2019-2021

  Protein p63 - objasnění jeho regulace a interakcí.

  Řešitel: Philip John Coates, Ph.D.

   

  GAČR 19-18177Y; 2019-2021

  Mechanismus nemutační inaktivace proteinu p53 v lidské onkogenezi a jeho využití v

  protinádorové terapii.

  Řešitel: Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

  Galerie

  RECAMO - logo
  Morávkův pavilon_1
  Morávkův pavilon_2
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru