Den_09_040

Psycholog / psycholožka - Úsek klinické psychologie

MOÚ přijme psychologa/psycholožku na plný nebo zkrácený úvazek na Úsek klinické psychologie.

 

Pozice
 • Psycholog/psycholožka
Pracoviště
 • Úsek klinické psychologie (ÚsKP)
Klinicko psychologická práce
 • Psychologické intervence u ambulantních i hospitalizovaných pacientů MOÚ, primárně psychologická konsilia u pacientů na odděleních u lůžka (krizové intervence a psychoterapie), event. konzultace s rodinnými příslušníky, psychodiagnostika, přednášková činnost.
Požadavky
 • akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví - podmínkou
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty (nejlépe v klinické oblasti)
 • atestace z klinické psychologie, min. však započatá předatestační příprava
 • min. započatý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, výcvik v krizové intervenci
 • schopnost samostatné práce s pacienty a vedení zdravotnické dokumentace, zájem o problematiku psychoonkologie, zodpovědnost, schopnost týmové práce
 • výhodou je zájem o vědecké a vzdělávací aktivity, o téma paliatvní péče apod.
Další informace
 • práci ve špičkovém akreditovaném zdravotnickém zařízení 
 • odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění
 • onkologický příplatek od nástupu, dále možnost osobního příplatku a odměn
 • možnost stáží, účasti na konferencích a kurzech
 • příležitost zapojení do výzkumu
 • účast na pravidelných týmových intervizích 1x týdně
 • možnost nástupu ihned nebo dle dohody

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...