• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Ošetřovatelská péče v MOÚ

   

  Ošetřovatelská péče v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) má své nezastupitelné místo a je významnou složkou komplexní zdravotní péče o pacienty.

  Je zaměřena na poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, která je orientována nejen na pacienta, ale i na příbuzné a blízké. Prioritou je respektování lidské důstojnosti, zajištění soukromí a bezpečí pacienta . Morální a pracovní postoje nelékařských zdravotnických pracovníků, jejich pracovní cíle vycházejí z koncepce ošetřovatelství a etického kodexu s využitím standardů péče o pacienty.

  Na bezprostřední ošetřovatelské péči o pacienty v MOÚ se podílejí:

  • všeobecné sestry

  • sestry se specializací

  • praktické sestry

  • všeobecné sanitářky 

  Další nelékařští zdravotničtí odborníci, kteří se úzce spolupodílí na ošetřování pacientů:

  • rehabilitační pracovníci - fyzioterapeut, ergoterapeut

  • zdravotně sociální pracovnice

  • nutriční terapeutky

  • zdravotní laboranti

  • radiologičtí asistenti

  • farmaceutičtí asistenti

   

  Stejnokroje nelékařských zdravotnických pracovníků.

  Všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci v MOÚ se podílí na systému sledování kvality zdravotní péče a jejím kontinuálním zvyšování. Multidisciplinární týmy složené z kvalifikovaných odborníků lékařů a z nelékařských zdravotnických pracovníků jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti péče o naše pacienty.

  Jedná se o:

  • Tým pro prevenci dekubitů a ošetřování nehojících se ran

  • Tým péče o stomiky

  • Tým pro sledování bolesti

  • Nutriční tým

  • Tým pro prevenci a sledování pádů

  • Tým péče o cévní vstupy

  • Tým pro tvorbu a rozvoj ošetřovatelských standardů

  • Tým péče o močové vývody

  • Edukační tým

  Galerie

  Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče
  Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče
  Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče
  Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče
  Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče
   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 1. listopadu 2018 8:27. Za správnost obsahu odpovídá PhDr. Jana Kocourková, MBA.
  Jméno PhDr. Jana Kocourková, MBA
  E-mail jkocourkova@mou.cz
  Telefon 543134104
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ