<< Oddělení              laboratorní medicíny

Masarykův onkologický ústav - oddělení laboratorní medicíny


Nádorové markery


e-learningová publikace; Nekulová M., Šimíčková M.,Valík D.

(poslední aktualizace: 21. 1. 2008 Mgr. Radek Pilný)

 

I. Obecná charakteristika nádorových markerů
II. Jednotlivé nádorové markery
odrážka CEA (karcinoembryonální antigen)
odrážka AFP (a -1-fetoprotein)
odrážka HCG (lidský choriový gonadotropin)
odrážka CA 15-3
odrážka CA 125
odrážka CA 19-9
odrážka CA 72-4
odrážka TPA, TPS (tkáňový polypeptidový antigen, tkáňový polypeptidový specifický antigen)
odrážka CYFRA 21-1 (fragment cytokeratinu 19)
odrážka PSA (prostatický specifický antigen), fPSA (volná frakce PSA)
odrážka NSE (neuron-specifická enoláza)
odrážka SCC (antigen skvamózních buněk)
odrážka B2M (b 2-mikroglobulin)
odrážka TK (thymidinkináza)
odrážka FER (ferritin)
odrážka Další méně časté nádorové markery
odrážka Tkáňové markery
III. Část klinická
odrážka Nádory pohlavních orgánů
odrážka Trofoblastické nádory žen
odrážka Nádory vaječníků
odrážka Nádory čípku děložního
odrážka Nádory těla děložního
odrážka Nádory prsu
odrážka Nádory prostaty
odrážka Nádory testikulární
odrážka Nádory močového traktu
odrážka Nádory močového měchýře
odrážka Nádory ledvin
odrážka Nádory respiračního traktu
odrážka Nádory bronchogenní
odrážka Nádory ORL oblasti
odrážka Nádory nervové soustavy
odrážka Nádory kostí
odrážka Systémová nádorová onemocnění
odrážka Nádory kůže
odrážka Nádory gastrointestinálního traktu
odrážka Karcinomy jícnu
odrážka Karcinomy žaludku
odrážka Kolorektální karcinomy
odrážka Karcinomy jater
odrážka Karcinomy pankreatu
odrážka Nádory žláz s vnitřní sekrecí a tkání neuroendokrinního původu
odrážka Apudomy
odrážka Nádory hypofýzy
odrážka Nádory štítné žlázy
odrážka Nádory příštitných tělísek
odrážka Doporučené nádorové markery vhodné pro monitorování průběhu choroby a účinnosti terapie
odrážka Zvýšené hladiny nádorových markerů u nemaligních onemocnění
Literatura
Seznam zkratek