• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  ODDĚLENÍ RADIOLOGICKÉ FYZIKY (ORF)

  Cílem činnosti ORF v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) je zajistit při splnění všech požadavků radiační ochrany co nejvyšší kvalitu a efektivnost fyzikálně-technické podpory léčebné péče v oborech radiologie, radioterapie, nukleární medicíny a dalších pracovišť, které využívají pří své činnosti zdroje ionizujícího záření nebo otevřené radionuklidy.
   

  více »

  Působnost ORF MOÚ je zaměřena do těchto hlavních oblastí:

  a) Uplatňování fyzikálně-technických norem a požadavků radiační ochrany v radiologii, radioterapii, nukleární medicíně a dalších oborech MOÚ, které využívající ionizující záření při:

  • Prosazování koncepce lékařské fyziky, radiační ochrany a vybavování jednotlivých pracovišť přístroji a technikou,
  • zavedení a realizaci systému jakosti v rámci fyzikálně-technických činností v oblastech souvisejících s využíváním ionizujícího záření,
  • odborném dohledu při výběru přístrojů, zajišťování služeb a v dalších oblastech souvisejících s využíváním ionizujícího záření.

  b) Koordinace organizačně administrativních a odborných činností souvisejících s realizací zákona č. 18/1997Sb. (Atomového zákona) při:

  • správě agendy vyplývající z požadavků Atomového zákona.
  • odborné podpoře statutárního orgánu -ředitele MOÚ ve vztahu k jiným organizacím, činným v oblasti radiační ochrany (SÚJB, SÚRO....).
  • vedení centrální evidence a dokumentace zdrojů ionizujícího záření, pracovníků se zdroji, jaderných materiálů a jaderných odpadů.
  • vedení dokumentace související se zavedením a realizací systému jakosti pro oblast práce se zdroji ionizujícího záření.
  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti.
  • zajišťování zkoušek zdrojů ionizujícího záření požadovaných Atomovým zákonem.

  c) Zajišťování a rozvoj fyzikálně-technických činností pro klinické potřeby radiologie, radioterapie a nukleární medicíny (příprava ozařovacích plánů, ozařovacích pomůcek, správa souborů dat v plánovacích systémech.)

  d) Zajišťování vzdělávání a výcviku pracovníků MOÚ pracujících se zdroji ionizujícího záření v oblastech radiační ochrany a lékařské fyziky.

  e) Optimální využívání lidských a materiálních zdrojů v oblasti fyzikálně-technické podpory těch pracovišť MOÚ, které využívají ionizující záření a to:

  • organizací společného využívání dozimetrické a měřící techniky.
  • koordinací vzájemné zastupitelnosti fyzikálně-technického personálu na pracovištích se zdroji ionizujícího záření.

  Dislokace oddělení

  ORF je rozmístěno v MOÚ decentralizovaně na odděleních radiologie, radioterapie a nukleární medicíny. K tomu jsou na těchto odděleních vyčleněny potřebné pracovní a skladovací prostory.

  Přístrojové vybavení

  Stávající přístrojové vybavení, zejména jednoúčelové, charakteristické pro použití v jednotlivých oborech, zůstává v inventarizaci těchto oddělení. Nově pořizované, zejména víceúčelové měřící přístroje a vybavení se inventarizuje u ORF, jinak u jednotlivých oddělení.

  Exploatace a servisní činnost

  K zabezpečení těsnější vazby mezi fyzikálně-lékařskou problematikou a exploatací lékařských diagnostických a terapeutických přístrojů jsou součástí ORF techničtí pracovníci jednotlivých úseků-radioterapie, radiologie a nukleární medicíny.

  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  Oddělení se nachází v Masarykově pavilonu.

   
   
   

  Ordinační doba

  PO - PÁ od 7:00 do 15:30 hodin.

   

  Kontaktní informace

   

   Oddělení:

  • E-mail: orf@mou.cz
  • Telefonní číslo: +420 543 131 185

   

  Vedení pracoviště

  Mgr. David Dvořák

  vedoucí pracoviště, radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131185
  • Telefon: 543131160

  Zaměstnanci

  Bc. Vít Buček

  radilogický asistent

  • E-mail:
  • Telefon: 543131175

  Bc. Petr Dvořáček

  radiologický asistent

  • E-mail:
  • Telefon: 543131175
  • Telefon: 543131160

  Mgr. David Dvořák

  vedoucí pracoviště, radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131185
  • Telefon: 543131160

  Ing. Jan Garčic

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131110

  Bc. Jakub Koňařík

  biomedicínský technik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131232
  • Telefon: 543131231

  Mgr. Pavel Kryštof

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131174
  • Telefon: 543131160

  Mgr. Lucie Mariančíková

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131113
  • Telefon: 543131160

  Bc. Tomáš Nikl

  biomedicínský technik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131232
  • Telefon: 543131231

  Ing. Anna Odložilíková, Ph.D.

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131122
  • Telefon: 543131163
  • Telefon: 543131160

  Ing. Lucie Omelková

  radiologická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131231
  • Telefon: 543131232

  Bc. Vojtěch Peksa

  biomedicínský technik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131231
  • Telefon: 543131232
  • Telefon: 543131160

  Mgr. Kateřina Potočková

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131184

  Ing. Tomáš Procházka

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131170

  Bc. Jaroslava Staňková

  radiologický asistent

  • E-mail:
  • Telefon: 543131184
  • Telefon: 543131160

  Ing. Miroslav Šťavík

  vedoucí Úseku techniků, biomedicínský inženýr

  • E-mail:
  • Telefon: 543131233
  • Telefon: 543131160

  Bc. Hana Šťavíková

  radiologická asistentka

  • E-mail:
  • Telefon: 543131160

  Ing. Hana Tichá

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131122
  • Telefon: 543131163
  • Telefon: 543131160

  Ing. Miroslav Vrzal

  radiologický fyzik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131114
  • Telefon: 543131160

  Bc. Pavel Zouhar

  biomedicínský technik

  • E-mail:
  • Telefon: 543131231
  • Telefon: 543131232
  • Telefon: 543131160
   

  Další informace

  Další informace nejsou zatím k dispozici.

   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 5. prosince 2015 0:00. Za správnost obsahu odpovídá Bc. Tomáš Nikl.
  Jméno Bc. Tomáš Nikl
  E-mail tomas.nikl@mou.cz
  Telefon 543131232
  Další informace biomedicínský technik (ORF)
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ