Mobilní aplikace MOU MEDDI uspěla v soutěži Czech DIGI@MED Award

Mobilní aplikace MOU MEDDI uspěla v soutěži Czech DIGI@MED Award

Již třetím rokem vybírala odborná porota soutěže Czech DIGI@MED Award nejlepší projekty, které přinášejí inovativní digitální a mobilní řešení ve zdravotnictví. V pražském Karolinu se 1. prosince 2021 uskutečnilo slavnostní předávání cen autorům vítězných projektů. Třináctičlenná porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu vyhodnotila nejlepší projekty zapojené do soutěže Czech DIGI@MED Award. Aplikace MOU MEDDI získala čestné uznání v kategorii Existující projekt.

Cílem soutěže Czech DIGI@MED Award je poukázat na inovativní potenciál České republiky v oblasti digitalizace zdravotnictví, podpořit vizionáře, inovátory a start-up projekty a motivovat je k cílenému a smysluplnému vývoji. „Jsme hrdí na to, že již třetím rokem můžeme vítězné projekty podpořit nejen finančně, ale díky ocenění jim zajistit také publicitu a pozornost mezi odborníky i v rámci široké veřejnosti,“ doplnil David Skalický, ředitel centra Access ve společnosti Roche. „V porotě zasedám opakovaně. Jsem především internistou a téměř 20 let jsem byl přednostou velké interní kliniky, ale po celý život jsem se zabýval také informatikou. Aktuálně jsem předsedou oborové rady doktorského studia biomedicínská informatika Univerzity Karlovy. Mám tedy k problematice blízko,“ uvedl prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK Praha, proč se rozhodl usednout v porotě Czech DIGI@MED Award a podílet se na hodnocení projektů, které mají potenciál nabízet nová digitální a mobilní řešení ve zdravotnictví.

Více o soutěži Czech DIGI@MED Award
 

Projekt MOÚ MEDDI - aplikace pro pacienty Masarykova onkologického ústavu

V dubnu 2021 představil Masarykův onkologický ústav mobilní aplikaci pro pacienty nazvanou MOÚ MEDDI. V českém prostředí se jedná o zcela průkopnický projekt, kterým autoři ukazují možnosti moderních technologií v komunikaci mezi lékaři a pacienty.

Aplikace jednak v praxi ukazuje, jak lze v prostředí zdravotnického zařízení zajišťujícího akutní péči realizovat komunikaci mezi zdravotníky a pacienty pomocí nástrojů známých z dnes dostupných aplikací. A to ve vysokém standardu zabezpečení, které je v této oblasti vyžadováno. Jedná se o bezpečnou šifrovanou komunikaci zdravotníků s pacienty pomocí textových zpráv, klasického hovoru nebo videohovoru. Zároveň aplikace disponuje pokročilými funkcemi. Zdravotníci mohou například pomocí dotazníků monitorovat stav pacientů v domácím prostředí. Pacienti na svém mobilním telefonu dotazníky pravidelně vyplňují a lékaři tak mohou sledovat například nežádoucí účinky onkologické léčby. Jednou z funkcí aplikace je také možnost zasílání konkrétně zacílených edukačních materiálů pro daného pacienty, což je pro obě strany výhodou například v případě, kdy lékař objednává pacienta k novému vyšetření, o kterém jej chce předem dostatečně edukovat," poisuje náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělávání JIří Šedo, který stojí za zrodem aplikace MOU MEDDI v Masarykově onkologickém ústavu.

Funkce, které aplikace MOU MEDDI nabízí, tedy umožňují zvýšit kvalitu péče a zároveň šetří čas pacientů i zdravotníků třeba tím, že třídí požadavky, které lze efektivněji řešit v plánovaném režimu. Jedná se například o požadavky na vystavení receptu na dlouhodobě užívaný lék apod. Aplikace vyvíjená ve spolupráci Masarykova onkologického ústavu a české společnosti MEDDI Hub, a.s. si postupně získává oblibu uživatelů. Ačkoliv je zatím ve zkušebním provozu, má již stovky uživatelů a jejich počet neustále narůstá. Tím se naplňuje záměr autorů, tedy být projektem, který bude inspirovat další zařízení, a tím výrazně přiblíží dobu, kdy budou tyto prvky moderní komunikace nabízet zdravotnická zařízení napříč celým odvětvím.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...