Den_06_071

Lékař/ka - Oddělení onkologické urologie - vhodné pro absolventy

MOÚ nabízí pracovní místo pro lékaře/ku na Oddělení urologické onkolgie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm. Pracoviště je akreditované MZ ČR pro specializační vzdělávání (urologický kmen) a specializovaný výcvik. Pozice je tedy vhodná pro absolventy lékařských fakult, kteří mají zájem o specializaci v oboru urologie. Pracoviště je součástí kliniky operační onkologie LF MU. Nabízíme možnost rozvoje v celé řadě oblastí urologické operativy, včetně roboticky asistované chirurgie. 

 

Pozice
 • Lékař/ka - Oddělení onkologické urologie
Pracoviště
 • Oddělení urologické onkologie (OURO)
Požadavky
 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zájem o urologii a operativu,
 • pozitivní přístup k novým technologiím,
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost,
 • zájem o vědeckou práci.
Další informace
 • Možnost odborného a vědeckého rozvoje, práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji,
 • urologická operativa v celé šíři výkonů, především onkologická a rekonstrukční (otevřená, laparoskopická), perspektiva zaškolení v robotické operativě na systému daVinci,
 • ambulantní provoz i úzká mezioborová spolupráce,
 • možnost zapojit se do výzkumných projektů a klinických studií,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění),
 • onkologický a rizikový příplatek od nástupu, možnost osobního příplatku a odměn,
 • týdenní pracovní doba 40 hod. týdně,
 • nástup dle dohody.

Bližší informace o pozici Vám poskytne primář OURO doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ, v případě nepřijetí do pracovního poměru, a to pro účely dalšího (i opakovaného) oslovování Masarykovým onkologickým ústavem, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.