• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Jak požádat o výpis nebo o kopii zdravotnické dokumentace

   

   
  V případě, že jste naším pacientem, budou Vám výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, která je o Vás vedena, poskytnuty na základě žádosti a za úhradu nákladů spojených s jejich pořízením. Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Budete-li žádat osobně v MOÚ, vezměte si s sebou prosím občanský průkaz, popř. cestovní pas, abychom mohli ověřit vaši totožnost.
   
  V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, budou Vám výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty stejným způsobem, jak je uvedeno výše.
   
  V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace jiným způsobem, než jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. na základě plné moci), pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, jejíž přílohou musí být dokument, kterým Vás pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, přičemž podpis pacienta na takovém dokumentu musí být úředně ověřen (podpis lze ověřit např. u notáře, na krajském či obecním úřadě či na poště se službou Czech POINT). Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Budete-li žádat osobně v MOÚ, vezměte si s sebou prosím občanský průkaz, popř. cestovní pas, abychom mohli ověřit vaši totožnost.
   
  V případě, že jste osobou blízkou zemřelému pacientovi (viz níže) a chcete si pořídit výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace vedené o zesnulém pacientovi, pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, a to za předpokladu, že prokážete, že jste osobou blízkou pacientovi (zejm. rodným či oddacím listem). Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
   
  Pozn. Osobou blízkou pacientovi je jeho předek, potomek, sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

   
  Žádosti o výpis nebo o kopii zdravotnické dokumentace vyřizuje Eva Štanglicová, DiS. Eva Štanglicová, DiS. Eva Štanglicová, DiS. eva.stanglicova@mou.cz 543134106 .

   

   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 12. listopadu 2018 8:18. Za správnost obsahu odpovídá Eva Štanglicová, DiS..
  Jméno Eva Štanglicová, DiS.
  E-mail eva.stanglicova@mou.cz
  Telefon 543134121
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ