Interní auditor/-ka

Úsek interního auditu Masarykova onkologického ústavu přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici Interní auditor/-ka.

 

Pozice
 • Interní auditor/-ka
Pracoviště
 • Úsek interního auditu
Náplň práce
 • plnění povinnosti agendy interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
 • plánování interního auditu ve střednědobém a krátkodobém (ročním) horizontu,
 • předávání zpráv o svých zjištěních a doporučeních ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě, zjištěných nedostatků řediteli MOÚ,
 • monitorování stavu plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • správa elektronické evidence kontrolní činnosti vedoucích pracovníků MOÚ,
 • vypracování roční zprávy MOÚ podle § 22 zákona, která zahrnuje údaje a informace o výsledcích finanční kontroly v MOÚ,
 • zpracování výsledků interních auditů v roční zprávě dle § 31 zákona,
 • prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení MOÚ min. 1x ročně nebo pravidelně v průběhu jednotlivých interních auditů,
 • konzultační činnost v MOÚ při stanovení, hodnocení rizik finančního řízení a pro činnosti související s účinností vnitřního provozního a finančního řízení MOÚ.
Požadavky
 • VŠ vzdělání (ekonomika, finance, účetnictví, právo nebo obdobný obor), 
 • praxe na obdobné pozici nejméně 2 roky,
 • znalost účetní a finanční problematiky,
 • analytické myšlení a organizační schopnosti,
 • samostatnost, flexibilitu, loajalitu,
 • znalost procesního řízení výhodou,
 • zájem o další vzdělávání v oboru.
Další informace
 • práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění)
 • týdenní pracovní doba 20-40 hod. týdně (úv. 0,5-1,0),
 • možnost občasné práce z domova,
 • 5 týdnů dovolené + sick day,
 • pracovní smlouva na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou,
 • nástup co možná nejdříve.

Pro více informací o dané pozici můžete kontaktovat RNDr. Olgu Jánskou, vedoucí Oddělení personálního a mzdového, 543 134 249, [obfuscate_1_|110|99|102|94|44|105|88|109|112|105|96|55|108|108|115|45|90|121].

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...