V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Informace o mamografickém screeningu pro lékaře

   

  1a) Screeningová mamografie – hrazená ze zdravotního pojištění

  1. žena je asymptomatická (= bez klinického podezření na nádor prsu)
  2. ve věku od 45 let
  3. dvouletý interval (poslední provedená MG před 2 lety - ZP budou interval dost přísně sledovat)
  4. má rtg žádanku na screeningovou mamografii s dg. Z (většinou Z12.3, ale i Z 01.4,N95.1 aj.)

  Screeningová MG není zahrnuta do vyžádané (indukované) péče, nejde tedy z nákladů indikujícího lékaře. U asi 10% provedených screeningových mamografií je nutno doplnit ultrazvukové vyšetření prsů. Vyšetření se doplňuje (na většině screeningových pracovišť ihned) protože žádná metoda není stoprocentní a mamografie nemusí ve všech případech odhalit nádor (odhalí ho asi v 90-95% případů). Ultrazvukové vyšetření však screeningovou mamografii NENAHRAZUJE, pouze ji doplňuje.

  Důležitou informací pro ženy a lékaře je také to, že kontrolní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření může být po provedené screeningové mamografii v rámci screeningu doplněno i s určitým časovým odstupem, nejpozději však do roku. Tato doplňující vyšetření s časovým odstupem se provádějí jen tehdy, není - li lékař, který hodnotí screeningovou mamografii, zcela stoprocentně přesvědčen, že u ženy nejsou absolutně žádné známky možného vznikajícího nádoru a ontrolou např. za 6 nebo 8 měsíců (UZ kontrolou prsů nebo mamografií, případně i jiným doplňujícím vyšetřením) se ubezpečí, že žena je zdravá. Ve všech ostatních případech kontrolních vyšetření, provedených do dvou let od screeningové mamografie, si žena kontrolu prsů musí hradit.

  Toto vyšetření je požadováno screeningovým centrem ve zcela odůvodněných případech, musí být zatím hrazeno z indukované péče ošetřujícího lékaře (protože radiolog screening. centra zatím nemá právo napsat si na tato vyšetření sám žádanku) ale bude požadováno v minimálním množství případů : 3-5% z celkového objemu všech screeningových MG. Prosíme gynekology a praktické lékaře, aby respektovali doporučení radiologa a žádanku na vyšetření, které doplňuje screeningovou mamografii, vypsali.

  Z popisu screeningové mamografie radiologem by mělo být pro indikujícího lékaře jasno, zda si případnou doporučenou kontrolu bude muset žena hradit sama nebo se jedná o potřebné doplňující vyšetření s časovým odstupem, které bude v rámci screeningu hrazeno ze zdravotního pojištění a je potřebné k výslednému nálezu. (Doplňující vyšetření musí být realizována nejpozději do 1 roku od původní screeningové MG, resp. ještě před tímto datem.)

  1b) Screeningová mamografie nebo preventivní UZ – samoplátkyně

  U žen, které nesplňují výše uvedená kritéria např. věkem nebo intervalem od posledního MG vyšetření, ale mají věk vyšší než 40 let (včetně), lze provést preventivní MG vyšetření za úhradu. Preventivní UZ vyšetření prsů není věkově nijak omezeno. Žena nemusí mít žádnou žádanku pro vyšetření. (Cena UZ prsů se pohybuje na většině center mezi 200-300 Kč, cena MG od 500-800 Kč).

  2) Diagnostická mamografie (vyžádaná mamografie)

  Je indikována u žen symptomatických – tj. u žen z hmatným tumorem nebo rezistencí, která je podezřelá z tumoru nebo i při jiných klinických známkách onemocnění prsu. Provádí se kdykoli, na jakémkoliv MG pracovišti v ČR, není omezení věkem či jiné. Radiolog je však zodpovědný za výtěžnost vyšetření (tj. zobrazovací metodu první volby - MG, UZ, MR prsů - volí podle odhadu výtěžnosti vyšetření).

  Další aktualizované informace o screeningu na webových stránkách na www.mamo.cz a www.crs.cz

   

  Samoplátkyně v mamografickém screeningu, problematika diagnostické a screeningové mamografie

  Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) konstatuje, že problém samoplátkyň v MG screeningu lze řešit pouze v intencích platných vyhlášek:

  a) vyhláška č. 60/1997 Sb. (o dispenzární péči)
  b) vyhláška č. 48/1997 Sb. (zákon o veřejném zdravotním pojištění)
  c) vyhláška č. 372/2002 Sb. (o preventivních prohlídkách)

  I. Skupina diagnostických mamografií (indukovaných)

  Z hlediska onemocnění mléčné žlázy je ošetřena:

  a) vyhláškou o dispenzární péči, která zahrnuje pacientky pouze s :

  • mastopathia cystica fibrosa bez atypií a s atypiemi (diagnóza vychází zásadně z histologického potvrzení toho onemocnění )
  • z onkokogicky zvýšeného rizika (osoby s familiárním a genetickým výskytem nádorů prsu, diagnostikované přednádorové stavy prsu, diagnostikované maligní a potenciálně maligní nádory prsu )

  b) vyhláškou o hrazené péči, která zahrnuje pacientky s onemocněním prsu, majícím projevy, které jsou obvyklé při onemocnění prsu maligním nádorem (symptomatické pacientky)

  Diagnostická (indukovaná, vyžádaná) mamografie je hrazena z indukované péče indikujícího lékaře.

  II. Skupina preventivních mamografií (screeningových)

  Z hlediska mléčné žlázy je ošetřena:

  c) vyhláškou o preventivních prohlídkách, která zahrnuje ostatní případy než výše uvedené.

  Preventivní (screeningová) mamografie není hrazena z indukované péče indikujícího lékaře. Pokud je prováděna u klientky ve věku od 45-69 let věku jednou za dva roky, je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění. V ostatních případech je hrazena klientkou (samoplátkyně).

  Stejné zásady jako pro mamografická vyšetření prsů platí i pro ultrazvuková vyšetření prsů.

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru