Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Where to find us
 •  
   

  Calendar and upcoming events

  2021
  May
  Mon Tue Wed Th Fri Sat Sun
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  For professionals
  For patients and the public
  Courses
  Internships
   

  Links to the 3 basic screening programs of the Czech Republic:

   

  Give preventive examination.

   Dárkový poukaz

   

  Klinické studie pro lékaře

  only recruitment of patients / all studies


  HEAD AND NECK TUMORS

  Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze II přípravku NIR178 v kombinaci s PDR001 u pacientů s vybranými pokročilými solidnímu nádory(ledvin,uroteliální, hlavy a krku, triplnegativní prs, melanom, NSCLC)
   
  Kód studie: 7R/2017 Datum zahájení: 29.11.2017
  Číslo protokolu: CNIR178X2201 Nábor probíhá
  Diagnoses: C000-C103,C023,C01,C770,C438,C64,C65,C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:

  TUMOURS OF THE DIGESTIVE TUBE AND THE DIGESTIVE ORGANS

  Multicentrická, otevřená studie fáze I / II hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s trametinibem s nebo bez ipilimumabu u pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem. V České republice bude probíhat pouze část 1B (léčba ve 2. linii – jedno léčebné rameno /kohorta 6/) a část 2 (léčba ve 3. linii – 2 léčebná ramena /kohorta 4 a 5/).
   
  Kód studie: 12R/2018 Datum zahájení: 28.04.2021
  Číslo protokolu: CA209-9N9 Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze II orálního inhibitoru tropomyosin-receptor-kinázy (TRK),
  larotrectinibu, u pacientů s karcinomem asociovaným s fúzními geny NTRK bez ohledu na
  jeho lokalitu.
   
  Kód studie: 2R/2020 Datum zahájení: 11.02.2021
  Číslo protokolu: BAY2757556 Nábor probíhá
  Diagnoses: C19-C210,C430-C439,C341-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC)
   
  Kód studie: 13R/2020 Datum zahájení: 05.10.2020
  Číslo protokolu: CNIS793B12201 Nábor probíhá
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící injekční formu lipozomálního irinotekanu, oxaliplatinu, 5-fluoruracil/leukovorin oproti nabpaklitaxelu v kombinaci s gemcitabinem u pacientů s metastatickým adenokarcinomem pankreatu, kteří nepodstoupili chemoterapii.
   
  Kód studie: 21/2019 Datum zahájení: 01.09.2020
  Číslo protokolu: D-US-60010-001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Adjuvantní imunoterapie u pacientů s resekovaným karcinomem žaludku po předoperační chemoterapii a vysokým rizikem recidivy ( N+ a nebo R1) - nezaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 2.
   
  Kód studie: 20A/2018 Datum zahájení: 09.12.2019
  Číslo protokolu: EORTC-1707-GITCG Nábor probíhá
  Diagnoses: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze IIIb hodnotící léčbu samotným nivolumabem, kombinací nivolumabu a ipilimumabu nebo chemoterapií dle výběru zkoušejícího u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s vysokou mírou mikrosatelitové instability (MSI-H) nebo deficitem MMR (dMMR)
   
  Kód studie: 10/2019 Datum zahájení: 14.11.2019
  Číslo protokolu: CA209-8HW Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p
   
  Kód studie: 10A/2018 Datum zahájení: 01.08.2019
  Číslo protokolu: MOU-2017-02 Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1 gevokizumabu v kombinaci se standardní protinádorovou léčbou u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, gastroezofageálním karcinomem a karcinomem ledvin.
   
  Kód studie: 28R/2018 Datum zahájení: 13.05.2019
  Číslo protokolu: CVPM087A2101 Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20,C64,C155-C169
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer
   
  Kód studie: 14A/2017 Datum zahájení: 01.08.2017
  Číslo protokolu: MOU-2017-01 Nábor probíhá
  Diagnoses: C155-C160
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:

  TUMORS OF RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS

  Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC).
   
  Kód studie: 18/2019 Datum zahájení: 12.10.2020
  Číslo protokolu: MK7339-012 Nábor probíhá
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek
  Koordinátoři:

  TUMORS OF THE SKIN

  Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající adjuvantní imunoterapii bempegaldesleukinem v kombinaci s nivolumabem oproti nivolumabu po úplné resekci melanomu u pacientů s vysokým rizikem rekurence (PIVOT 12)
   
  Kód studie: 15/2020 Datum zahájení: 03.03.2021
  Číslo protokolu: 20-214-29/CA045-022 Nábor probíhá
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu NKTR-214 v kombinaci s nivolumabem oproti léčbě nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 19/2018 Datum zahájení: 21.06.2019
  Číslo protokolu: CA045-001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  BREAST TUMORS

  A PHASE 1/2 OPEN LABEL, MULTICENTER STUDY TO
  ASSESS THE SAFETY, TOLERABILITY,
  PHARMACOKINETICS, AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF
  ZN-c5 ALONE AND IN COMBINATION WITH
  PALBOCICLIB IN SUBJECTS WITH ESTROGEN-RECEPTOR
  POSITIVE, HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR
  RECEPTOR-2 NEGATIVE ADVANCED BREAST CANCER
   
  Kód studie: 8R/2020 Datum zahájení: 27.04.2021
  Číslo protokolu: ZN-c5-001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III porovnávající přípravek SAR439859 v kombinaci s palbociclibem oproti letrozolu s palbociclibem k léčbě pacientů s pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a HER2 negativním karcinomem prsu, kteří nedostali žádnou předchozí systémovou protinádorovou léčbu na pokročilé onemocnění.
   
  Kód studie: 20/2020 Datum zahájení: 26.01.2021
  Číslo protokolu: EFC15935 Nábor probíhá
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  ANTABUS - 2. fáze otevřené klinické studie s disulfiramem a mědí pro pacientky s metastazujícím karcinomem prsu
   
  Kód studie: 2A/2018 Datum zahájení: 29.05.2018
  Číslo protokolu: 2016/1-DSF-MBC Nábor probíhá
  Diagnoses: C500 -C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:

  TUMORS OF THE URINARY SYSTEM

  Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK-6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD-1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF)
   
  Kód studie: 24/2019 Datum zahájení: 18.08.2020
  Číslo protokolu: MK - 6482 - 005 Nábor probíhá
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, nezaslepené, multicentrické globální klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je stanovit účinnost a bezpečnost durvalumabu podávaného s kombinovanou léčbou gemcitabinem+cisplatinou v neoadjuvantní terapii následované monoterapií durvalumabu v adjuvantní léčbě u pacientů s karcinomem močového měchýře invadujícím svalovinu
   
  Kód studie: 22/2018 Datum zahájení: 07.05.2019
  Číslo protokolu: D933RC00001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Tomáš Pokrivčák
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo standardní chemoterapií oproti standardní chemoterapii u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem.
   
  Kód studie: 29/2017 Datum zahájení: 05.03.2018
  Číslo protokolu: CA209-901 Nábor probíhá
  Diagnoses: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY PROSTATY

  Název protokolu: Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 nivolumabu nebo placeba v kombinaci s docetaxelem u mužů s metastatickým, kastračně-rezistentním karcinomem prostaty (CheckMate 7DX: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 7DX)
   
  Kód studie: 15/2019 Datum zahájení: 26.04.2021
  Číslo protokolu: CA2097DX Nábor probíhá
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  Koordinátoři:

  TUMORS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

  11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY
   
  Kód studie: 6A/2020 Datum zahájení: 22.06.2020
  Číslo protokolu: MOU-2020-01 Nábor probíhá
  Diagnoses: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  OTHER TUMORS

  RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, AKTIVNĚ KONTROLOVANÁ, STUDIE FÁZE II POROVNÁVAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST CÍLENÉ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY NEBO PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE PODÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ GENOMICKÉHO PROFILOVÁNÍ VERSUS CHEMOTERAPIE ZALOŽENÁ NA PLATINĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM NEZNÁMÉHO PŮVODU, KTEŘÍ BYLI LÉČENÍ 3 CYKLY PLATINOVÉHO DUBLETU
   
  Kód studie: 21R/2017 Datum zahájení: 29.11.2018
  Číslo protokolu: MX39795 Nábor probíhá
  Diagnoses: C800-C809
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem v kombinaci s nivolumabem u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nebyli léčeni imunoonkologickou léčbou, ale došlo u nich k progresi onemocnění po léčbě inhibitory tyrozinkináz.
   
  Kód studie: 28/2020 Datum zahájení: 03.05.2021
  Číslo protokolu: CA224-073 Nábor probíhá
  Diagnoses: C220
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická otevřená studie fáze 1/1b pro určení bezpečnosti a předběžné účinnosti SO-C101 v monoterapii a v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s vybranými pokročilými/metastazujícími solidními nádory
   
  Kód studie: 22R/2020 Datum zahájení: 10.02.2021
  Číslo protokolu: SC103 Nábor probíhá
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III s neodjuvantní chemoterapií s následnou operací versus operace samotná u pacientů s retroperitoneálním sarkomem vysokého rizika.
   
  Kód studie: 28A/2019 Datum zahájení: 04.01.2021
  Číslo protokolu: 1809-STBSG Nábor probíhá
  Diagnoses: C480
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Entrectinib v léčbě pacientů se solidními tumory s fúzí genu NTRK nebo pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s fúzí genu ROS1
   
  Kód studie: 14/2020 Datum zahájení: 06.10.2020
  Číslo protokolu: Nábor probíhá
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC)
   
  Kód studie: 13/2020 Datum zahájení: 05.10.2020
  Číslo protokolu: CNIS793B12201 Nábor probíhá
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené hodnocení fáze 2a kombinace přípravku VB10.16 a atezolizumabu u pacientek s pokročilou nebo opakující se neresekabilní HPV16 pozitivní rakovinou děložního čípku
   
  Kód studie: 17R/2019 Datum zahájení: 03.06.2020
  Číslo protokolu: VB C-02 Nábor probíhá
  Diagnoses: C530
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Links for employees MMCI

  Go up