Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Where to find us
 •  
   

  Calendar and upcoming events

  2021
  May
  Mon Tue Wed Th Fri Sat Sun
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  For professionals
  For patients and the public
  Courses
  Internships
   

  Links to the 3 basic screening programs of the Czech Republic:

   

  Give preventive examination.

   Dárkový poukaz

   

  Přístup do internetu přes WiFi

  Translate article by Google Translator
   

  Registrace do systému je jednoduchá - po připojení zařízení (telefonu, tabletu, notebooku) k Wifi síti MOU-Free zvolí uživatel na úvodní stránce možnost "Registrace nového účtu", zadá telefonní číslo dle vzoru, odsouhlasí "Podmínky používání veřejného připojení do sítě Internet v MOÚ" a stiskne tlačítko Registrace. Na zadané telefonní číslo mu bude zaslána SMS s přihlašovacími údaji (jméno a heslo). Zaslané údaje pak vloží do příslušných polí na zobrazené stránce. Zaslané heslo má uživatel možnost změnit za dodržení uvedených podmínek. Přihlašovací jméno změnit nelze.

  Platnost přihlašovacích údajů byla stanovena na 6 měsíců. Po uplynutí této doby bude nutné provést nové zaregistrování.

  pozn.: Registraci nelze provést přes webové stránky www.mou.cz, ale pouze při návázání spojení v dosahu WiFi sítě MOU-Free, kdy se objeví stránka pro registraci.

  Podmínky používání veřejného připojení do sítě internet

   

  1.       VYMEZENÍ POJMŮ

  1.1.    Název bezdrátové WiFi sítě je MOU-Free (dále jen „Síť).

  1.2.    Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv fyzická osoba, která užívá Síť pro připojení k internetu (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se fyzická osoba stává okamžikem, kdy připojí elektronické zařízení na Síť a poskytne souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou nezbytné pro přidělení přístupových oprávnění (dále také jen „Souhlas“). K poskytnutí Souhlasu dochází okamžikem odsouhlasení Podmínek Uživatelem při odeslání požadavku na zaslání přístupových údajů.

  2.       VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY UŽIVATELEM

  2.1.   Uživatel může využívat Síť pouze v souladu s těmito Podmínkami, na základě Souhlasu a zavazuje se dodržovat povinnosti stanovené mu těmito Podmínkami. Úplné aktuální znění těchto Podmínek je Uživateli k dispozici na registrační webové stránce a na webové adrese https://www.mou.cz/pristup-do-internetu-pres-wifi/t4141.

  2.2.    Uživatel je povinen se s úplným aktuálním zněním těchto Podmínek seznámit před odesláním požadavku na zaslání přístupových údajů.

  2.3.    Pokud Uživatel neposkytne Souhlas a/nebo odmítne udělit souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek, nebude navázání připojení na Síť umožněno (nebudou mu zaslány přístupové údaje).

  2.4.   Aby mohl Uživatel Síť využívat, musí získat přístup prostřednictvím vlastních zařízení schopných připojení do sítě internet.

  3.       REGISTRACE UŽIVATELE

  3.1.    Před zahájením poskytování Služby pro konkrétního Uživatele je nezbytná registrace mobilního telefonního čísla. Na zadané telefonní číslo obdrží Uživatel formou SMS přístupové údaje potřebné pro využívání Služby.

  4.       POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

  4.1.   Je zakázáno navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, náboženskou nebo národnostní nenávist nebo podněcují k násilí a užívání drog či obsahují jiný obsah, který je v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy (dále jen „zakázaný obsah“).

  4.2.   Je zakázáno zneužívat Sítě k šíření/sdílení zakázaného obsahu, komerční, politické, náboženské nebo nacionální propagandy, spamu, počítačových virů, předmětu duševního vlastnictví v rozporu s právními předpisy na jeho ochranu či jinak obtěžovat jiné uživatele internetu.

  4.3.   Uživatel bere na vědomí, že provoz Sítě je monitorován za účelem optimalizace zajištění její funkčnosti, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup.

  4.4. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu ze Sítě.

  4.5.   Při jakémkoli porušení těchto Podmínek může dojít mj. k odpojení od Sítě. Důvodem odpojení od Sítě může být dále např. přetěžování Sítě stahováním nebo odesíláním velkého objemu dat či pokusy o získání neautorizovaného přístupu do cizích sítí.

  4.6.    Uživatel je zodpovědný za újmu vzniklou porušením těchto Podmínek.

  4.7.  Uživatel bere na vědomí, že Masarykův onkologický ústav (dále jen „MOÚ“) nenese odpovědnost za obsah webových stránek, kvalitu a rychlost připojení a aktivity jednotlivých uživatelů.

  5.       INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5.1.    MOÚ v souvislosti s poskytováním připojení k Síti z bezpečnostních důvodů zaznamenává následující údaje:

  mobilní telefonní číslo, prostřednictvím kterého je prováděna registrace;

  MAC adresa připojovaného zařízení.

  Účelem tohoto postupu je zajištění bezpečnosti Sítě a zajištění možnosti trvalého odpojení zařízení, prostřednictvím kterého uživatel porušuje tyto Podmínky.

  5.2.    Ochrana osobních údajů je ze strany MOÚ technicky a organizačně zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

  5.3.  Uživatel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů – o účelu, rozsahu (případně kategorii osobních údajů), příjemcích osobních údajů. MOÚ poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

  5.4.   Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami dobrovolně souhlasí s poskytnutím shora uvedených údajů a potvrzuje, že si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona, zejména svých práv dle § 12 zákona (právo na informace) a dle § 21 zákona (právo na vysvětlení a odstranění pochybení při zpracování osobních údajů).

  Downloads

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Links for employees MMCI

  Go up