zpět na kontakty

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

T +420 543 13 4102

T +420 543 13 4113

E [obfuscate_1_|106|96|110|114|58|108|102|112|45|93|121]

  • Odbor léčebně preventivní péče

    Náměstek pro OLPP

  • Klinika komplexní onkologické péče

    Přednosta KKOP

  • NU21-09-00558 (doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.)

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. je přednostou kliniky komplexní onkologické péče, vedoucím týmu pro nádory zažívacího traktu a koordinátorem poskytování léčebné péče v MOÚ jako náměstek pro léčebně-preventivní péči. Jeho dlouhodobou super-specializací v oblasti léčby a výzkumu jsou nádory zažívacího traktu, tedy včetně nádorů jater a žlučových cest. Je spoluautorem 2 grantových projektů v oblasti léčby nádorů jater a žlučových cest. Motto: Základem léčby v oblasti onkologie je mezioborová spolupráce.

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.