• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Vyhledávání diagnóz

   

  Vyhledávání podle části těla

  VI. NÁDORY PRSU

   
   

  Vyhledávání

   
   

  Nádory prsu

   

  Popis onemocnění

  Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno zhruba 6 000 nových případů. Nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života. 

  Příznaky

  • bulka nebo zatuhnutí v prsu,
  • zvětšení nebo změna tvaru a velikosti prsu,
  • zvětšení mízní uzliny v podpažní jamce,
  • zduření nebo zdrsnění kůže prsu,
  • změna barvy kůže prsu,
  • vtažení bradavky s výtokem nebo bez výtoku.

  Průběh

  Nejčastěji si žena nahmatá tuhou bulku v prsu, která nebývá bolestivá. Při každodenní hygieně si může povšimnout změny tvaru prsu, vtažení bradavky, výtoku z bradavky. Přítomnost bulky v podpaží již může značit přítomnost nádorových metastáz v mízních uzlinách. 

  Způsob léčby

  Základní léčebnou metodou je operace, dále se používá chemoterapie, radioterapie a někdy i biologická a hormonální léčba. 

  Chirurgická léčba
  Cílem operace je kompletní odstranění nádoru. Podle velikosti nádoru a polohy nádoru v prsu se volí prs zachovávající výkon, nebo odstranění celého prsu. Volba výkonu závisí na domluvě pacientky s operatérem. Po prs zachovávající operaci zpravidla následuje ozáření prsu. Odstranění celého prsu se provádí v případech, kdy technicky nelze provést prs zachovávající výkon, nebo u žen, které nechtějí být ozařovány. 

  Ozařování
  Ozařování prsu se provádí zpravidla u pacientek po prs zachovávajících operacích, u pacientek s postižením uzlin a také v některých případech po úplném odstranění prsu. Nejčastěji se používá jen zevní ozařování (představme si to jako „rentgen“). V některých případech lze použít i tzv. brachyterapii. Jedná se o ozáření prsu skrz zavedené speciální hadičky dovnitř do prsu, do kterých se pak zavádí zdroj záření. Výhodou je zkrácení doby ozařování ze standardních cca 25 ozáření na 4.

  Chemoterapie
  Cytostatika, léky které tlumí růst rakovinných buněk a ničí je, se podávají jak v časných, tak v pokročilejších formách onemocnění. Lékaři se snaží léčbu individualizovat s přihlédnutím k biologické povaze nádoru, stádiu nemoci a mnoha dalším faktorům.  Léčba má za cíl snížit riziko návratu nemoci u nízkých stádiích a nebo prodloužit přežití pacientek s již pokročilým rozesetým (metastatickým) onemocněním. V onkologických centrech jsou k dispozici všechny typy moderních cytostatik. Léky jsou podávány většinou nitrožilně v ambulanci v různých časových intervalech, např. jedna infuze za tři týdny.

  Hormonální léčba
  Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony, estrogeny. Pokud se sníží nebo trvale utlumí produkce těchto hormonů, dochází ke zpomalení až zastavení růstu nádorů. Tohoto využíváme jak k zajišťovací pooperační léčbě, tak u pokročilých stádií. Většina těchto léků je v tabletové formě a velmi dobře snášena. Délka léčby je u zajišťovací pooperační léčby několik let.

  Biologická léčba
  Léčba spočívá v podávání léků, které jsou vyvíjeny cíleně proti určitým nádorovým buňkám. Smyslem této léčby je zastavit růst nádorových buněk imunologickou cestou, působit pouze v místě postižení a ušetřit zdravé tkáně. Je ovšem vhodná jen asi pro 20 % žen, jejichž nádorové buňky obsahují na svém povrchu určitou bílkovinu. Podává se v infuzích nebo podkožně zpravidla po dobu 1 roku po operaci. 

  Rizikové faktory

  • rodinná dispozice,
  • časná menstruace - před 12. rokem života a pozdní menopauza,
  • užívání estrogenů v klimakteriu,
  • ženy prvorodičky po 30. roce života,
  • kouření,
  • alkohol,
  • obezita,

  Prevence

  Každá žena by měla provádět samovyšetření prsu jednou měsíčně po proběhlé menstruaci.

  V rámci screeningu rakoviny prsu má každá žena od 45 let každé dva roky nárok na bezplatné vyšetření prsu – mamografie. U mladších či rizikových pacientek se doporučuje ještě vyšetření prsu ultrazvukem. Jedině zachycením rakoviny prsu v časném stádiu a adekvátní léčbou je možné pacientky trvale vyléčit!

  Léčba v MOÚ - srovnání s průměrem České republiky

  C50
   

   

  Kam dál

  Jak se k nám objednat

  Pokud máte onkologické onemocnění, obraťte se prosím na  konziliární ambulanci, kde zajistí další postup, ať jde o došetření nebo předání specializovanému oddělení. Telefonní číslo: 543 135 809 v časech od 7:00-8:00 hodin a 14:00-15:00 hodin. Více informací najdete zde.

   

  Vyšetřovací metody

  Vyšetření prsou na mamografu
  Bioptické vyšetření prsu
  Rakovina prsu - edukační DVD
   

  Další informace o nemoci

   

  Klinické studie  Klinické studie slouží k prokázání bezpečnosti a účinnosti nových léčivých přípravků. Pacienti do nich mohou být zařazeni, pokud s účastí souhlasí a splňují podmínky dané protokolem studie. Více informací o klinických studiích najdete zde.

  Komplexní preventivní onkologická prohlídka

   
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ