V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Co jsou cytostatika

   

  Charakteristika skupiny léčiv nazývaných cytostatika

   

  Co si představit pod pojmem cytostatika, či chemoterapie?

  Chemoterapie je široký farmakologický pojem. Obecně tento termín znamená podávání různých chemických látek s léčivým účinkem (antibiotik, antivirotik, léčiv s protiplísňovým účinkem atd.). V onkologii se pod pojmem chemoterapie rozumí podávání léků s cytotoxickým či cytostatickým účinkem. Mechanismus účinku těchto léčiv spočívá v inhibici proliferace (množení) rychle se dělících buněk nádoru [1]. Velkou nevýhodou chemoterapie jsou vedlejší efekty (toxicita) této léčby, které vyplývají z neselektivního působení cytostatik jak na nádorové tak i na zdravé buňky organismu. Jedná se tedy o léčiva, která neselektivně blokují růst buněk nádorových ale bohužel i normálních.

  Cytostatika_1
  Pro každého pacienta podstupujícího chemoterapii jsou dávky léčiv stanoveny individuálně dle jeho tělesných parametrů. Nejčastější způsob je dle povrchu těla, u některých léčiv však může být dávka stanovena např. pouze dle hmotnosti. Samotná příprava cytotoxických léčiv (ředění, míšení, případně rekonstituce léčiv do infuse či bolusové formy) se provádí asepticky ve speciální laboratoři nemocniční lékárny (viz obrázek).

   

  Kdo smí cytostatika připravovat? 

  Přípravu cytostatik zCytostatika_2ajišťují pracovníci s farmaceutickým vzděláním  (lékárníci, farmaceutičtí asistenti), kteří mohou dle legislativy přípravu provádět. Vlastní příprava cytostatik probíhá dle vyhlášky o správné lékárenské praxi v podtlakovém bezpečnostním boxu, tzv. izolátoru (na obrázku vpravo), který vyžaduje   umístění v prostoru s kontrolovaným stupněm čistoty (tzv. aseptické přípravně). Pro přípravnu CL je zaveden zvláštní režim z hlediska požadavků bezpečnosti práce a předepsaného hygienického režimu (větrání zajišťované vzduchotechnickým systémem, filtrace vzduchu vstupujícího do místnosti, kontrolovaný pohyb osob).

   

  Jaká jsou rizika při práci s cytostatiky?

  Příprava cytostatik je řazena mezi rizikové práce, potenciálnímu riziku jsou vystaveni nejen zdravotničtí pracovníci zajišťující jejich přípravu či aplikaci, ale i pracovníci manipulující s cytostatiky na příjmu léčiv, ve skladech a také úklidoví pracovníci zajišťující sanitaci laboratoří či hygienického zázemí onkologických pacientů. Zdravotnický personál je vedle přímé toxicity látek, která souvisí s vlastnostmi dané látky, dávkou a individuální reakcí konkrétní osoby, vystaven riziku mutagenity, karcinogenity a teratogenity [2].

   

  Lze kontaminaci cytostatiky měřit?

  Pro studium a sledování kontaminace pracovního prostředí CL byly vyvinuty mnohé metody. S ohledem na obecně nízké/stopové koncentrace, které jsou pro oblast profesní expozice cytotoxickým léčivům charakteristické, jsou až na výjimky všechny metody podmíněny technicky velmi vyspělou a nákladnou instrumentací (např. hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým nebo plynovým chromatografem či hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem). Pomocí těchto metod lze kvantifikovat množství některých běžně užívaných léčiv (cyklofosfamid, platinová cytostatika) ve vzorcích odebraných z různých pracovních ploch (stěry pracovního prostředí), ve vzorcích ovzduší (aerosoly zachycené na vzduchových filtrech či páry léčiv zachycené na pevný sorbent) či v oplachu rukou nebo v moči exponovaných pracovníků [3].
   

  Tyto metody mají mnohé využití: hodnocení aktuální kontaminace pracoviště, hodnocení expozice pracovníků (sběr vstupních dat pro analýzu rizik), identifikace zdrojů kontaminace a/nebo hodnocení efektivnosti přijatých nápravných opatření. Z hlediska sledování a kontroly profesní expozice různým chemickým i fyzikálním faktorům je velmi užitečné využití osobních dozimetrů, které po určitý časový úsek vzorkují/zaznamenávají expozici tímto faktorem a podávají tím (integrovanou) informaci o zdravotní zátěži daného pracovníka. Bohužel pro cytotoxická léčiva (v porovnání například s radioizotopicky značenými kontrastními látkami využívanými v radiodiagnostice) zatím tato zařízení vyvinuta nebyla.

   

   

  [1] Web České onkologické společnosti ČLS JEP: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky, 20.7.2009, http://www.linkos.cz/pacienti/lecba/f_chemo.php
  [2] {Fransman, 2005 #74}
  [3] {Turci, 2003 #5}
   


  Převzato z www.cytostatika.cz

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru