• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  CENTRÁLNÍ STERILIZACE (CS)

  Oddělení Centrální sterilizace (CS) je vysoce specializované zdravotnické pracoviště, akreditované podle požadavků normy ČS EN ISO 13485. Je součástí Kliniky operační onkologie (KOO) MOÚ Brno.

  Zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro všechna oddělení a centrální operační sály MOÚ Brno.

  více »

  Centrální sterilizace jako specializované zdravotnické pracoviště plní svou činností nezastupitelnou úlohu v bariérovém režimu ošetřovatelské péče klinických pracovišť jako nejúčinnější složky prevence nemocničních nákaz v MOÚ Brno.

  Technologické postupy předsterilizační přípravy i sterilizace jsou prováděny v souladu s platnou legislativou. Procesy jsou monitorovány chemickými a biologickými indikátory a jejich výstupem je sterilní zdravotnický prostředek.

  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

  Centrální sterilizace se nachází v přízemí Wernerova pavilonu.

   
   
   

  Ordinační doba

  • Pondělí - pátek   5:30 - 19:00

  • Příjem materiálu 6:30 - 7:00      14:30 - 15:00

  • Výdej materiálu  7:00 – 7:30      13:30 - 14:00

   

  Dále dle telefonické domluvy s CS.

   

  Kontaktní informace

   

  Vedení pracoviště

  MUDr. Libor Němec

  vedoucí lékař COS a CS

  • E-mail:
  • Telefon: 543132409
  • Telefon: 543132401

  Martina Vidrmertová

  vrchní sestra COS a CS

  • E-mail:
  • Telefon: 543132501

  Zaměstnanci

  Pavlína Bartolčicová

  všeobecná sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543132454

  Ivona Jakubíková

  sanitářka

  • E-mail:
  • Telefon: 543133404
  • Telefon: 543133414

  Margita Malinová

  staniční sestra CS

  • E-mail:
  • Telefon: 543132451
  • Telefon: 543132452

  MUDr. Libor Němec

  vedoucí lékař COS a CS

  • E-mail:
  • Telefon: 543132409
  • Telefon: 543132401

  Ivana Seménková

  sanitářka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132454

  Martina Vidrmertová

  vrchní sestra COS a CS

  • E-mail:
  • Telefon: 543132501

  Iveta Winklerová

  sanitářka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132454
  • Telefon: 543132453

  Zuzana Zbořilová

  všeobecná sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543132501
  • Telefon: 543132502
   

  Další informace

  Oddělení nabízí tyto úkony:

  • dezinfekce, mechanická očista a speciální ošetření zdravotnických prostředků-ruční, za pomocí automatických mycích automatů a ultrazvukem

  • kompletace operačního instrumentária

  • balení zdravotnických prostředků do jednorázových nebo opakovaně použitelných obalů

  • sterilizace vlhkým teplem (parou)

  • výstupní kontrola

   

  Za deklarovanou sterilitu materiálu až do použití ručí CS při splnění těchto podmínek:

  • sterilizační obal není porušen

  • je dodržena doba exspirace

  • materiál je správně uložen v bezprašném prostředí

  • materiál nebyl při nesprávném otevírání obalu kontaminován

   

  Reklamace:

  • řešte prosím telefonicky se staniční sestrou CS nebo s vrchní sestrou COS a CS

  Galerie

  Centrální sterilizace
  Centrální sterilizace
  Centrální sterilizace
  Centrální sterilizace
  Centrální sterilizace
   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 15. října 2018 14:31. Za správnost obsahu odpovídá Martina Vidrmertová.
  Jméno Martina Vidrmertová
  E-mail martina.vidrmertova@mou.cz
  Telefon 543132501
  Další informace vrchní sestra (COS)
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ