V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Vyhledávání diagnóz

   

  Vyhledávání podle části těla

  ZVOLTE ČÁST TĚLA

   
   

  Nádory mozku a míchy

   

  Popis onemocnění

  Nádory mozku a míchy jsou dosti rozmanitou skupinou onemocnění. Můžeme je rozdělit na primární, tedy vycházející přímo z centrálního nervového systému, a sekundární, tedy metastázy jiného nádoru (např. plíce, prso). V této kapitole se budeme věnovat primárním nádorům mozku. Objevují se nejčastěji v dětském věku a dále až po 60. roce věku.

  Nejčastějším typem nádoru mozku je tzv. gliom. Nádor, který vznikl z buněk podpůrné mozkové tkáně. Tvoří více než 50% všech nádorů CNS. Podle chování je dělíme na nízce agresivní (low-grade gliomy) a vysoce agresivní (high-grade gliomy). Jednotlivé podtypy gliomů jsou např. glioblastom, astrocytom apod.

  Nízce agresivní gliomy -  rostou pomalu (léta) a prorůstají od okolní zdravé mozkové tkáně. Proto se je často nedaří úplně operačně odstranit. Časem může v rámci dalších genetických poruch dojít k jejich přechodu do agresivnější formy gliomu.

  Vysoce agresivní gliomy - vznikají přeměnou nízce agresivních gliomů, a nebo vzniknou přímo ze zdravé mozkové tkáně.  Je pro ně typický rychlý agresivní růst (týdny až měsíce), postihují častěji starší jedince (po 50. roce věku). Rychle prorůstají do okolní mozkové tkáně, takže jejich úplné operační odstranění bývá spíše nemožné a často dochází k recidivám (opětovném růstu tumoru v operovaném místě.

  Příznaky

  • bolest hlavy,
  • zvracení a nevolnost,
  • změna povahy a chování,
  • poruchy vědomí,
  • epileptický záchvat,
  • poruchy cítivosti,
  • poruchy hybnosti,
  • porucha řeči,
  • obrny hlavových nervů.

  Průběh

  Nádory mozku se nejčastěji projeví bolestí hlavy, závratěmi a zvracením, které bývá nejčastěji ráno bez předchozího pocitu na zvracení. Prvním projevem může být pouze změna chování a psychiky nemocného nebo porucha hybnosti, cítivosti a řeči. Nádory míchy se projeví poruchou hybnosti a bolesti vystřelující do končetin. Obecně se mohou nádory mozku projevit jakýmkoliv neurologickým deficitem v závislosti na útlaku okolních struktur. Pokročilé nádory způsobují otok mozku s těžkým neurologickým postižením.

  Způsob léčby

  Nádory mozku a míchy jsou dosti různorodá skupina nádorů, ale dá se obecně říci, že nízce agresivní gliomy se léčí operací a následným ozářením, kdyžto vysoce agresivní nádory mozku se léčí operací s následným podáváním chemoterapie i zářením. Na plánování léčby se spolupodílí tým specialistů – onkolog, neurochirurg, radiolog, neurolog aj.

  Mezi dnešní běžně používané léčebné metody patří operační výkon, ozařování, chemoterapie a symptomatická léčba. Ve fázi výzkumu a klinických studií se zkouší nové léky založené na nových principech blokády množení nádorových buněk – tzv. biologická léčba.

  Operace – základní léčebný výkon, jehož radikalita je jedním z rozhodujících prognostických faktorů. Cílem neurochirurga je vždy odstranit celý nádor, je však limitován především umístněním nádoru v mozku. Základním problémem většiny zhoubných mozkových nádorů je jejich neohraničený růstu do okolní zdravé tkáně, nádorové buňky prorůstají mezi zdravými a hranice nádoru tak nejsou ostré. Nádor často bývá lokalizován v blízkosti důležitých nervových struktur a drah, jejichž přerušení může mít pro pacienta vážné následky např. poruchy hybnosti končetin, porucha řeči, vidění. Proto nelze vždy odstranit celý nádor.  Je třeba mít také na paměti, že ne u všech nádorů mozku je operační výkon vhodný nebo nezbytný. Některé vzácnější typy nádorů lze pouze sledovat, jiné můžeme léčit ozářením či chemoterapií.

  Ozařování (radioterapie) může být použito jako metoda zajišťovací po operačním výkonu. Radioterapie využíváme v léčbě i tehdy, pokud operační výkon není pro lokalizaci, pokročilost nebo typ nádoru vhodný, nebo pokud byla odoperována jen část nádoru. Často souběžně podáváme chemoterapii. Délka ozařování se zpravidla pohybuje mezi jedním až šesti týdny. 

  Chemoterapie – obecně se dá říci, že většina nádorů mozku je k chemoterapii málo citlivá, ale u vybraných nádorů má použití chemoterapie smysl. 

  Agresivní nádory mozku jsou obecně nevyléčitelné. Průměrná doba přežití léčených pacientů s agresivními nádory mozku je 1 rok. 

  Rizikové faktory

  Na vzniku nádorů mozku a míchy se spolupodílí zevní prostředí, kouření a určité dědičné dispozice nebo genetické mutace. 

  Prevence

  Vyvarovat se kouření. Při neustupujících neurologických potížích je nutné vyšetření neurologem. 

  Jak se k nám objednat

  Pokud máte onkologické onemocnění, obraťte se prosím na  konziliární ambulanci, kde zajistí další postup, ať jde o došetření nebo předání specializovanému oddělení. Telefonní číslo: 543 135 809 v časech od 7:00-8:00 hodin a 14:00-15:00 hodin. Více informací najdete zde.

   

  Klinické studie  Klinické studie slouží k prokázání bezpečnosti a účinnosti nových léčivých přípravků. Pacienti do nich mohou být zařazeni, pokud s účastí souhlasí a splňují podmínky dané protokolem studie. Více informací o klinických studiích najdete zde.

  Komplexní preventivní onkologická prohlídka

   
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru