V Masarykově onkologickém ústavu stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Například maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod, povinnost nosit roušky a dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Od 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy, pouze v době od 14:00 do 17:00 hod. K pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby současně, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Při vstupu je každému změřena teplota. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Vyhledávání diagnóz

   

  Vyhledávání podle části těla

  ZVOLTE ČÁST TĚLA

   
   

  Nádor brzlíku – thymu

   

  Popis onemocnění

  Brzlík je orgán uložený za hrudní kostí v přední části mezihrudí. Jeho hlavní funkcí je tvorba bílých krvinek (lymfocytů), které osidlují mízní uzliny a slezinu. Tyto lymfocyty převychovávají ostatní lymfocyty k vlastní imunitní reakci. Když thymus splní svou funkci a je plně zastoupen mízními uzlinami a slezinou, dochází k jeho přirozenému zániku. Toto se děje kolem 12.-14. roku věku. Ne vždy je však zánik brzlíku úplný.

  Zhoubné nádory thymu se nazývají maligní thymomy, agresivnější variantou je karcinom thymu. S výjimkou karcinomů mají maligní thymomy tendenci k lokálnímu šíření, metastazují méně často. Prognóza onemocnění závisí jak na histologickém typu, tak na klinickém stadiu nemoci. Maligní thymomy a karcinomy thymu jsou vzácné nádory, v ČR se vyskytne za rok kolem 15 případů. Většina nemocných bývá ve věku 50-70 let, u obou pohlaví je výskyt stejně častý.

  Příznaky

  • asi 30% nemocných je zcela bez příznaků,
  • kašel a překrvení horních cest dýchacích,
  • syndrom horní duté žíly spojený s otokem krku a obličeje,
  • autoimunitní choroby jako myasthenia gravis (až u 50% thymomů), polymyositis, lupus erytematodes, revmatoidní arthritida, thyreoitida, PRCA (nedostatek červených krvinek) a hypogamaglobulinemie budí podezření na nádor thymu.

  Průběh

  Nemocní často nemívají žádné obtíže, nádor bývá spíše náhodným nálezem při rentgenovém vyšetření hrudníku. Vzhledem ke spojitosti nádoru brzlíku s autoimunitními chorobami, musí se při výskytu těchto chorob uvažovat o možnosti spojitosti s nádorem brzlíku. Karcinom thymu se může také projevit útlakem horní duté žíly a vznikem syndromu horní duté žíly s otokem obličeje a krku. 

  Způsob léčby

  U dobře ohraničených thymomů je chirurgické odstranění brzlíku s nádorem považováno za dostačující způsob léčby. U nemocných s myasthenií gravis je vzhledem k možným komplikacím nutno zajistit specializovanou pooperační péči. V případě prorůstání nádoru do okolí či přilehlých orgánů je nutno chirurgický výkon doplnit zajišťovacím ozářením mezihrudí a případně i chemoterapií. Ta se uplatňuje zvláště u metastazujících nádorů. U neoperovatelných, místně pokročilých nádorů se nejprve užívá chemoterapie s radioterapií a poté se zvažuje znovu operace.
  S ohledem na relativně příznivou prognózu většiny nemocných a tendencí k vyššímu výskytu dalších zhoubných nádorů je třeba tyto pacienty dlouhodobě pečlivě sledovat.

  Rizikové faktory

  Nebyly nalezeny rizikové faktory.

  Prevence

  Vzhledem k neurčitému původu tohoto nádoru účinná prevence neexistuje. Pouze je nutné při výskytu výše uvedených příznaků navštívit svého lékaře a nechat se vyšetřit.

  Jak se k nám objednat

  Pokud máte onkologické onemocnění, obraťte se prosím na  konziliární ambulanci, kde zajistí další postup, ať jde o došetření nebo předání specializovanému oddělení. Telefonní číslo: 543 135 809 v časech od 7:00-8:00 hodin a 14:00-15:00 hodin. Více informací najdete zde.

   

  Klinické studie

  Žádné studie nenalezeny  Klinické studie slouží k prokázání bezpečnosti a účinnosti nových léčivých přípravků. Pacienti do nich mohou být zařazeni, pokud s účastí souhlasí a splňují podmínky dané protokolem studie. Více informací o klinických studiích najdete zde.

  Komplexní preventivní onkologická prohlídka

   
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru