• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)

  ARO zajišťuje

  • bezbolestné provádění výkonů operační i neoperační povahy (zejména bolestivých diagnostických výkonů),
  • dokonalou monitoraci a sledování nemocných během výkonu s využitím nejmodernější techniky,
  • minimalizaci veškerých možných pooperačních rizik na co nejnižší možnou míru,
  • vyšetření a přípravu pacientů v anesteziologické ambulanci,
  • léčení bolesti zejména po operacích a jiných bolestivých výkonech pro všechny hospitalizované pacienty.

  Součástí oddělení ARO je i ambulance léčby bolesti.

  více »

  Anesteziologická služba (nelůžková část)

  Zajišťuje přípravu nemocného k výkonu, anesteziologické úkony během chirurgických a diagnostických výkonů a nezbytnou navazující péči. Bezprostřední péči o nemocného během operačního výkonu obstarává kolektiv zdravotnických pracovníků v čele s anesteziologickým lékařem, který monitoruje stav nemocného s využitím moderní techniky. Poskytuje rovněž ambulantní anestézii nemocným, u kterých lze provést výkon a veškerou potřebnou péči během jednoho pracovního dne a zodpovídá za odeznění anestézie před jejich propuštěním.
  Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí s informovaným souhlasem pacienta, nebo lze-li souhlas předpokládat. Trvalá dostupnost přiměřené péče o kriticky nemocného a přítomnost lékaře oboru A+R je samozřejmostí. Provádí rovněž odbornou konziliární činnost pro všechna oddělení nemocnice.

  Anesteziologická ambulance:

  Slouží k seznámení nemocného s předpokládaným způsobem vedení anestézie a k poučení o jednotlivých postupech a možnostech. Cílem anesteziologa je seznámit se s pacientem, zhodnotit jeho zdravotní stav a stanovit míru peroperačního rizika. Ve spolupráci s ostatními lékaři navrhne nutnou předoperační přípravu ke kompenzaci stavu nemocného do optimálního stavu. Anesteziologická ambulance by měla svým provozem přispět ke zkvalitnění přípravy nemocného k operaci, omezit nadbytečná vyšetření a zvýšit informovanost pacienta.

  Ambulance léčby bolesti:

  Léčba bolesti pooperační je doménou celého anesteziologického týmu – nejedná se pouze o chirurgické operační zákroky, ale i o zákroky diagnostické. Léčbou chronické i akutní onkologické a neonkologické bolesti se zabývají u hospitalizovaných i ambulantních nemocných lékaři s potřebným vzděláním v nově otevřené ambulanci léčby bolesti. Poskytují konziliární činnost u lůžka nemocného na vyžádání lékaře kteréhokoliv oddělení MOU, případně ambulantní činnost u nemocných, kteří jsou již v péči ambulance, nebo v rámci návštěvy nemocného v jiné ambulanci MOÚ na její vyžádání.

  Ambulance je umístěna ve Švejdově pavilonu v 1. patře, vedle Anesteziologické ambulance.

  Oddělení intenzívní onkologické péče:

  Komplexní onkologická péče vyžaduje zajištění specifické intenzívní péče o těžké stavy onkologických onemocnění bez ohledu na typ léčby. Specializuje se na léčbu indikovaných a naléhavých stavů po onkologických operacích, komplikace indukované ozařováním, akutní stavy při a po léčbě cytostatiky i akutní syndromy vyplývající z progrese nádorového onemocnění. V nepřetržitém provozu tohoto oddělení se na léčbě onkologicky nemocných podílejí lékaři a sestry, kteří svojí zkušeností a odborností garantují úspěch intenzívní onkologické péče.

  • Rychlá volba:
   

  Kde najdete naše pracoviště

   
   
   

  Ordinační doba

  Ambulance léčby bolesti

  PO, ÚT, ČT, PÁ od 9:30 do 14:00 hodin.

  pondělí, čtvrtek, pátek – MUDr. Štěpán Rusín
  úterý -  MUDr. Jarmila Pavlíková

  Anesteziologická ambulance

  Pondělí – pátek 8:00 – 15:00
   

   

  Kontaktní informace

  Anesteziologická ambulance

  543 132 614,
  543 135 811,
  543 135 814.

  Ambulance léčby bolesti

  543 136 213,
  543 132 614.

  Lůžková část – ARO

  54313 2602

  Lůžková část – JIP

  54313 2604

   

  Vedení pracoviště

  MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

  primář oddělení - vedoucí lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132600
  • Telefon: 543132608

  Bc. Hana Píšová

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543132610
  • Telefon: 543132604
  • Telefon: 543132602

  Zaměstnanci

  MUDr. Jiří Dvorský

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132608
  • Telefon: 543132609

  MUDr. Danuše Fabiánková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132606
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Jiřina Frgalová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Jana Havelková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132609
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Michaela Hnilicová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132609
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Simona Holasová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132609
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

  primář oddělení - vedoucí lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132600
  • Telefon: 543132608

  MUDr. Marie Kubíčková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132608
  • Telefon: 543132606
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Jarmila Pavlíková

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132606
  • Telefon: 543132608
  • Telefon: 543132601

  Bc. Hana Píšová

  vrchní sestra

  • E-mail:
  • Telefon: 543132610
  • Telefon: 543132604
  • Telefon: 543132602

  MUDr. František Pospíšil

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132608
  • Telefon: 543132606

  MUDr. Štěpán Rusín

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132609

  MUDr. Eva Suškevičová

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132606
  • Telefon: 543132608
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Lenka Švábenská

  lékařka

  • E-mail:
  • Telefon: 543132606
  • Telefon: 543132608
  • Telefon: 543132601

  MUDr. Jiří Vyskočil

  lékař

  • E-mail:
  • Telefon: 543132607
  • Telefon: 543132606
   

  Další informace

  Postgraduální činnost

  • Výuka sester specialistek v IDZV - Vinařská.

  • Výuka sester na vyšší zdravotnické škole J. Podsedníka - pomaturitní specializační studium.

  Galerie

  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
  ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)
   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 3. října 2018 7:04. Za správnost obsahu odpovídá MUDr. Štěpán Rusín.
  Jméno MUDr. Štěpán Rusín
  E-mail rusin@mou.cz
  Telefon 543132607
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ